Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/13/2018

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 17 z roku 2019 dňa 24.1.2019
 • Spisová značka - súd 2K/13/2018
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/13/2018 S519
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 527 980 oznamuje veriteľom, že vzhľadom na uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K 13/2018-109 z 15.1.2019 o uznaní konkurzu za malý, sa na schôdzi konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutoční 8.2.2019 o 11.00 hod. v kancelárii správcu, nebude voliť veriteľský výbor, ale v zmysle § 107 ods. 2 ZKR jeden zástupca veriteľov.

 

JUDr. Ivan Kotleba, správca