Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/13/2018

SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Úpadca SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  IČO: 36527980
  Zvolenská cesta 14 / 0
  97401  Banská Bystrica
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 91 z roku 2019 dňa 14.5.2019
 • Spisová značka - súd 2K/13/2018
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/13/2018 S519
Text

Správca úpadcu SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 527 980 ponúka v treťom kole ponukového konania na predaj nasledovné pohľadávky a hnuteľné veci, a to len všetky pohľadávky a hnuteľné veci spoločne ako celok:

 

I. HNUTEĽNÉ  VECI

Por. č.

Popis hnuteľnej veci

Približný rok výroby

1.

Kancelársky nábytok – miestnosť obchodníci

2010

2.

Kancelársky nábytok - sekretariát

2010

3.

Kancelársky nábytok - riaditeľ

2010

4.

Kancelársky nábytok – ekonomické oddelenie

2010

5.

Kancelársky nábytok - projektanti

2010

6.

Páskovacie zariadenie

2003

7.

Stojan na prospekty, 2 ks, á 1,- €

2004

8.

Stolička Spinalis Classic opotrebovaná

2005

9.

Zálohovacie zariadenie APC Pro 1500

2006

10.

Záložný zdroj APC ES 700

2006

11.

Notebook HP ProBook 6540b

2010

12.

Čerpadlo s benzínovým motorom CM snc TYP CM 46/1A – 40898, kapacita 25 – 165 litrov za minútu, 2 ks, á 100,- €

2014

13.

Telefónny prístroj Panasonic KX-DT333, 2 ks, á 15,- €

Neznámy

14.

PC HP Compaq 6000 Pro, CZC9451NHX

2009

15.

PC HP Compaq 6000 Pro, CZC94539WT

2009

16.

Monitor HP ZR24w

2009

17.

Monitor HP ZR24w

2009

18.

Monitor HP LA2405wg

2009

19.

Zariadenie Konica Minolta Magicolor 1690MF

2011

20.

Telefónny prístroj Siemens OpenStage 40 SIP

Neznámy

21.

Trezor kovový čierny

Neznámy

22.

Stolička modrá na kolieskach

Neznámy

23.

Stoličky čierne Wiesner hager, 2 ks, á 10,- €

Neznámy

24.

Vozík zdvíhací transportný paletový ručný používaný

Neznámy

25.

Magnetický ventil MAG-WEN

2009

26.

Hasiaci prístroj práškový

2006

27.

Ventilátor stojanový

Neznámy

28.

Vešiaky na kabáty a dáždniky čierne, 2 ks, á 5,- €

Neznámy

29.

Vešiak sivý

Neznámy

30.

Elektrický ohrievač DeLonghi 2000 W

Neznámy

31.

Plastová prepravka

Neznámy

32.

Hrebeňová zošívačka Fellowes

Neznámy

33.

Predný nárazník vozidla Honda Accura Front šedá

Neznámy

34.

Mriežka do predného nárazníka Honda šedá

Neznámy

35.

Nárazník predný Honda šedý

Neznámy

36.

Montérky modré SIGMA SLOVAKIA

Neznámy

37.

Montérkové nohavice modré SIGMA SLOVAKIA, 2 ks, á 5,- €

Neznámy

38.

Montérkové blúzy modré SIGMA SLOVAKIA, 2 ks, á 5,- € nové

Neznámy

39.

Montérkové nohavice modré SIGMA SLOVAKIA na traky použité

Neznámy

40.

Topánky vysoké veľkosť 43 ako nové

Neznámy

41.

Pracovné topánky nízke veľkosť párkrát vzaté 43

Neznámy

42.

Pracovné topánky nízke veľkosť 42

Neznámy

43.

Pracovné topánky nízke veľkosť 41

Neznámy

44.

Pracovné topánky vysoké veľkosť 38 nosené

Neznámy

45.

Ochranné okuliare Galeras, 2 ks, á 2,50 €

Neznámy

46.

Chrániče sluchu použité a nepoužité, 4 ks, á 4,- €

Neznámy

47.

Ochranné okuliare použité

Neznámy

48.

Plastová ochranná prilba použitá biela

Neznámy

49.

Ochranná prilba oranžová nová, 2 ks, á 5,- €

Neznámy

50.

Ochranné rukavice Cerva veľkosť 10

Neznámy

51.

Cestovná taška plátená s kolieskami

Neznámy

52.

Cestovná taška textilná

Neznámy

53.

Cestovná taška s kolieskami

Neznámy

54.

Čierny tubus

Neznámy

55.

Papierové tašky SIGMA SLOVAKIA, 21 ks

Neznámy

56.

Záves modrý, 2 ks, á 2,- €

Neznámy

57.

Krabica starých dverových zámkov a kľučiek

Neznámy

58.

Plastový odpadkový kôš modrý

Neznámy

59.

Elektrický predlžovací kábel 1 meter

Neznámy

60.

Reflexné vesty, 8 ks, á 0,50 €

Neznámy

61.

Škrabky na ľad SIGMA SLOVAKIA, 3 ks, á 1,- €

Neznámy

62.

Skrinka na server plechová

Neznámy

63.

Elektrické čerpadlo staré

Neznámy

64.

Krabica použitých euroobalov

Neznámy

65.

Regály kovové s drevotrieskovými policami, 4 ks, á 5,- €

Neznámy

66.

Vysoké plechové skrinky, 2 ks, á 10,- €

Neznámy

67.

Nízka plechová kancelárska skrinka

Neznámy

68.

Nástenka plstená

Neznámy

69.

Nástenka stojaca

Neznámy

70.

Železná transportná bedňa

Neznámy

71.

Drevotrieskové dvojpolicové dvojdverové skrinky, 9 ks, á 2,- €

Neznámy

72.

Tabuľa Legamaster

Neznámy

73.

Načatý balík bublinkovej ochrannej fólie

Neznámy

74.

Pneumatika NOKIAN 225/50 R17 M+S použitá

Neznámy

75.

Nástenky stredná veľkosť, 2 ks, á 2,- €

Neznámy

76.

Poličky kancelárske kovové, 6 ks, á 0,50 €

Neznámy

77.

Zakladače plastové modré, 8 ks, á 0,10 €

Neznámy

78.

Koberec čierny pogumovaný

Neznámy

79.

Reklamný pútač svietiaci neónový SIGMA

Neznámy

 

II. POHĽADÁVKY

 

Por. č.

Označenie dlžníka

istina

Právny dôvod vzniku

Číslo faktúry,

deň vystavenia faktúry

1.

LC ENERGY BB s.r.o., Príboj 557, Slovenská Ľupča, IČO: 44 113 803

6.870,48 €

Dodanie tovaru - faktúry

14020063 z 2.5.2014, 14020063 z 21.5.2014, 14020094 z 23.7.2014

2.

OPEK s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05  Banská Bystrica, IČO: 46 616 616

566,90 €

Dodanie tovaru - faktúra

17020110 zo 14.11.2017

 

Ďalšie informácie (aj o termíne obhliadky) je možné získať na e-mailovej adrese: kotleba@stonline.sk. Záujemcovia môžu ponuky do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zasielať na adresu: JUDr. Ivan Kotleba, správca, Kukučínova 18, 974 01  Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 2K/13/2018, NEOTVÁRAŤ“. V ponuke musí byť záujemcom urobený návrh kúpnej ceny v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť výpis z obchodného, živnostenského alebo iného obdobného registra vo fotokópii nie starší ako šesť mesiacov alebo fotokópiu občianskeho preukazu občana (alebo občanov manželov s BSM nezrušeným počas trvania manželstva).

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet konkurznej podstaty vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK33 1100 0000 0026 2373 8166. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

Budúcim vlastníkom majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť ktorúkoľvek alebo všetky ponuky, a to bez povinnosti informovať o danej skutočnosti záujemcu a bez povinnosti oznamovať záujemcovi dôvod takéhoto rozhodnutia.

 

JUDr. Ivan Kotleba, správca