Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/29/2006

R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"

 • Úpadca R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze"
  IČO: 31581561
  Cukrovarská 12 / 0
  97901  Rimavská Sobota
 • Druh Pripísanie poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 172 z roku 2019 dňa 6.9.2019
 • Spisová značka - súd 1K/29/2006
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 1K/29/2006 S527
Text

Správca zverejňuje zápis poznámok o spornom zápise podľa ust. § 78 ods. 1 ZKR takto:

 

1)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 321 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/3

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 559,27 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

2)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 17 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2410/4

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 29,62 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

3)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 1097 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2411

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1.911,10 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

4)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 1179 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 2.054,15 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

5)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 73 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2412/4

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 127,19 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

6)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 1068 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2413

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1.860,76 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

7)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 1786 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/1

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 2.622,- €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

8)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 2159 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 3.227,- €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

9)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 1254 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/3

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 2.184,82 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

10)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 463 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/4

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 806,68 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

11)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 33 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/5

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 57,50 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

12)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 59 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2414/6

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 101,30 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

13)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 344 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2416/1

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 599,35 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

14)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 275 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2417

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 479,13 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

15)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 498 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2418

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 812,33 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

16)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 915 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/1

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1.594,19 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

17)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 528 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 919,93 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

18)

Typ súpisnej položky majetku: Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera: 49 m2

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská sobota

Číslo LV: 2941

Číslo parcely: parc. reg. „C“ č. 2420/3

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 85,37 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

 

19)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – admin. budova VHJ-CO

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2413

Súpisné číslo: 57

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 13.980,54 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

20)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – šatne, jedáleň, garáže

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2416/1

Súpisné číslo: 2101

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 1,- €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

21)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/1

Súpisné číslo: 2293

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

22)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Pristavba k AB

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2410/3

Súpisné číslo: 2570

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 29.215 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

23)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Baliareň

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2411

Súpisné číslo: 4236

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

24)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/2

Súpisné číslo: 4237

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

25)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – výrobňa zeleniny

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2412/3

Súpisné číslo: 4237

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 56.193,86 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

26)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – Stolárska dielňa

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2417

Súpisné číslo: 4239

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 10.751,53 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

27)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – sklad

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2418

Súpisné číslo: 4240

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 16.120,68 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

28)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – zámočnícka dielňa

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2420/2

Súpisné číslo: 4241

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 5.639,56 €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

29)

Typ súpisnej položky majetku: Stavba – prístavba pomocných priestorov výrobne

Štát: Slovenská republika

Obec: Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Rimavská Sobota

Číslo LV: 2941

Na parcele: parc. reg. „C“ č. 2414/4

Súpisné číslo: 4378

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súpisová hodnota majetku: 2.500,- €

Dôvod sporného zápisu: Konanie o vylučovacej žalobe na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.: 31Cbi/5/2019

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: REALITY-OBCHODNÁ, a.s., Potočná 21/A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 36 347 493

 

Mgr. Robert Antal

správca