Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 206 z roku 2019 dňa 24.10.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze,IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: SCHENKER s.r.o., IČO: 31 327 222, Kopčianska 94, Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej sume 286,51 €, pod por. č. 2 v celkovej sume 91,32 € apod por. č. 3 v celkovej sume 58,16 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 313 - 315.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.