Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s.

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2019 dňa 20.12.2019
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Súpisová položka č.

Súpis. zložka majetku

Identifikácia

Podstata

Súpisová hodnota

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

1.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Michal Jaško, štatutárny orgán

2.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pavel Civáň štatutárny orgán

3.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Pavel Dlugonski štatutárny orgán

4.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Robert Kelemen štatutárny orgán

5.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Lukáš Mucha štatutárny orgán

6.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Zsolt Gubovič štatutárny orgán

7.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

 

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Wieslaw Chlebuš štatutárny orgán

8.

Peňažná pohľadávka

Zmluvná pokuta

všeobecná

12 500,00 €

17.12.2019, zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Ing. Vladimír Kocúrek štatutárny orgán

 

Spolu k 17.12.2019

 100 000,00 €

 

V Detve, dňa 17.12.2019

Ing. Katarína Tkáčová

Správca konkurznej podstaty