Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s.

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s.
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2019 dňa 20.12.2019
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text
1. Nehnuteľnosti
Súpisová položka č. IdentifikaciaSúpisová hodnota v €Dátum a dôvod zápisuPoznámka 
1.Nehnuteľnosti - stavby evidované na LV č. 759, k. ú. Rimavská Sobota, súp. č. 3913, na parcele č. 469/2, Obchodnoprevádzková budova, súp. č. 3914, na parcele č. 469/70, Dielne, súp. č. 3915, na parcele č. 469/10, Vrátnica 1 012 597,53 €17.12.2019, majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR 
2.Nehnuteľnosť - pozemok, evidovaný na LV č. 2381, k. ú. Golianovo, parcela č. 364/2, ostatná plocha o výmere 1200 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina54 066,00 €17.12.2019, majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR 
3.Nehnuteľnosť - pozemok, evidovaný na LV č. 759, k. ú. Rimavská Sobota, parcela č. 469/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 479 m2, parcela č. 469/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 097 m2, parcela č. 469/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 741 m2, parcela č. 469/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 357 m2, parcela č. 469/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 864 m2, parcela č. 469/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 46 m2, parcela č. 469/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2, parcela č. 490/3, ostatná plocha o výmere 3 677 m2, parcela č. 490/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 293 m2, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina301 079,47 €17.12.2019, majetok podliehajúci konkurzu v zmysle ust. § 67 ods.1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR 
SPOLU k 17.12.20191 367 743,00 €  

 

V Detve, dňa 17.12.2019

Ing. Katarína Tkáčová

Správca konkurznej podstaty