Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/13/2019

INTERMAT spol. s r.o.

 • Úpadca INTERMAT spol. s r.o.
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  927 01  Šaľa
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 1 z roku 2020 dňa 2.1.2020
 • Spisová značka - súd 36K/13/2019
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 36K/13/2019 S1328
Text

Preddavok na trovy konania možno zložiť na účet č. 4008914649/7500, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s.