Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2020 dňa 3.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 05.12.2019 boli doručené nasledovné  pohľadávky:

veriteľa JS trade Slovakia, spol. s.r.o., IČO:36021580,  SNP 150, Zvolenská Slatina  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom              4978      vo výške                1 291,50 €

                      pod poradovým číslom             4979      vo výške                    924,72 €

                      pod poradovým číslom             4980      vo výške                    906,10 €

                      pod poradovým číslom             4981      vo výške                 1 098,47 €

                      pod poradovým číslom             4982      vo výške                 1 098,47 €

 

veriteľa Martina Dananajová,  Továrenská 19, Lučenec- Opatová  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      4983      vo výške                1 236,48 €

veriteľa Martina Mišáková, Krásna Ves 160, Krásna Ves  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom      4984                vo výške                   278,79 €

veriteľa Ingrid Fabová,  Štvrť SNP 48, Trenčianske Teplice je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom                 4985      vo výške                 1 620,35 €

veriteľa Ing. Andrea Rožánková, Štvrť SNP 134/34, Trenčianske Teplice je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom    4986      vo výške                 3 198,84 €

veriteľa Nora Rožánková, Štvrť SNP 134/34, Trenčianske Teplice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      4987      vo výške                2 640,62 €

veriteľa Radoslav Štefanec, IČO:33488126, Tuchyňa 17,  Tuchyňa je  zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      4988      vo výške                435,60 €

pod poradovým číslom      4989      vo výške            1 067,76 €

pod poradovým číslom      4990      vo výške                863,11 €

pod poradovým číslom      4991      vo výške                492,62 €

pod poradovým číslom      4992      vo výške                816,74 €

pod poradovým číslom      4993      vo výške                736,11 €

pod poradovým číslom      4994      vo výške                845,68 €

pod poradovým číslom      4995      vo výške                431,32 €

pod poradovým číslom      4996      vo výške                823,86 €

pod poradovým číslom      4997      vo výške                452,35 €

pod poradovým číslom      4998      vo výške                690,05 €

pod poradovým číslom      4999      vo výške                794,90 €

pod poradovým číslom      5000      vo výške                442,93 €

pod poradovým číslom      5001      vo výške                715,17 €

pod poradovým číslom      5002      vo výške                838,57 €

pod poradovým číslom      5003      vo výške                517,67 €

pod poradovým číslom      5004      vo výške                786,36 €

pod poradovým číslom      5005      vo výške                715,57 €

pod poradovým číslom      5006      vo výške                445,88 €

pod poradovým číslom      5007      vo výške                765,07 €

pod poradovým číslom      5008      vo výške                699,24 €

pod poradovým číslom      5009      vo výške                474,71 €

pod poradovým číslom      5010      vo výške                816,72 €

pod poradovým číslom      5011      vo výške                747,62 €

pod poradovým číslom      5012      vo výške                393,84 €

pod poradovým číslom      5013      vo výške                630,44 €

pod poradovým číslom      5014      vo výške                723,21 €

pod poradovým číslom      5015      vo výške                657,39 €

pod poradovým číslom      5016      vo výške                283,50 €

pod poradovým číslom      5425      vo výške                683,84 €

 veriteľa Rásiová Alžbeta,  32, Hubovo  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5017      vo výške                1 643,44 €

veriteľa Miroslava Fabiniová., M. R. Štefanika 897/17, Detva - Detva - Sídlisko  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom              5018      vo výške                2 071,07 €

veriteľa Henrieta Šimkovičová,  Nižná 79, Nižná pri Piešťanoch   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5019      vo výške                1 843,55 €

veriteľa Mária Orechovská,  Novomeského 47, Nitra   je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5020      vo výške                747,32 €

veriteľa Pavel Čerpák, Továrenská 317/5, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5021      vo výške                2 040,32 €

veriteľa Lenka Justová, Pod Hlinami 268/26   je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5022      vo výške                334,79 €

veriteľa Juraj Unger,  Moyzesová 455/5, Chynorany   je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5023      vo výške                383,15 €                                            

veriteľa Miroslava Smereková,  Malohontská 1534/3, Rimavská Sobota   je zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom                 5024      vo výške                 2 267,00 €

veriteľa Miriam Taschová, Šafárika 10/12, 4/5, 971 01 Prievidza   je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5025      vo výške                1 065,09 €

veriteľa Zuzana Vavrincová,  Obrancov mieru 34, 962 12 Detva  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5026      vo výške                203,23 €

veriteľa Alena Krigovská,  Nad mlynom 2, Žarnovica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5027      vo výške                1 452,30 €

veriteľa Lakotová Zdenka, Piešť I., 6,  962 12 Detva  je zapísaná do zoznamu pohľadávok

pod poradovým číslom      5028      vo výške                1 440,85 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty