Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 12.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Demeová Danka, Rúbanisko II/ 423/54, Lučenec je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5114      vo výške                1 737,44 €

veriteľa Monika Richterová, Jilemnického 1622/10, Stupava   je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5115      vo výške                2 910,43 €

veriteľa Andrej Meša,  Rúbanisko 2/ 423/51, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5116      vo výške                3 434,51 €

veriteľa Barbora Nováková, Volgyiho 31/106, Mučín    je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom  5117          vo výške                1 839,65 €

veriteľa Andrea Pekníková, Vrbovce, časť Šance 929, Vrbovce   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5118      vo výške                1 925,52 €

veriteľa Mária Krakoviková, Štúrova 390/11, Ludanice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5119      vo výške                1 366,56 €   

veriteľa Mária Bartošová, J.Kráľa 2763/29, Malacky  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5120      vo výške                322,02 €

veriteľa Anna Tomanová, Streďanská 2661/45, Topoľčany  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5121      vo výške                2 366,45 €

veriteľa Mária Talová, Streďanská 2536, Topoľčany  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5122      vo výške                1 474,28 €

veriteľa Veronika Beňová, Družstevná 558, Prašice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5123      vo výške                1 346,29 €

veriteľa Tomáš Ganóczi, Tokajská 13/38, Malá Tŕňa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5124      vo výške                2 008,38 €

veriteľa Martin Čipčala, Rúbanisko II/ 73, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5125      vo výške                987,42 €

veriteľa Dáša Gunišová, Slatinská 1330/14, Bánovce nad Bebravou  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5126      vo výške                1 442,31 €

veriteľa Júlia Kajanová, Starohorská 430/79, Dulovce  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5127      vo výške                2 009,22 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty