Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 13.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Veronika Pialová,  Konská 430, Rajecké Teplice   je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5128      vo výške                1 680,09 €

veriteľa Jana Petreková,   Blatná 59, Habovka    je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5129      vo výške                817,61 €

veriteľa Martina Mališová,    Dobroč 202, Dobroč  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5130      vo výške                2 786,01 €

veriteľa Anna Krčková,     Turá Lúka 789, Myjava   je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5131      vo výške                1 225,78 €

veriteľa Dana Bednárová,   Na Pažiti 1023/60A, Špačince  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5132      vo výške                76,50 €

veriteľa Marian Bednár,   Na Pžiti 1023/60A, Špačince  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5133      vo výške                347,04 €

veriteľa Roman Čeman,  Haličská 60, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5134      vo výške                1 388,92 €

veriteľa Vojtech Szó,     V.V. Majakovského 42, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5135      vo výške                3 587,59 €

veriteľa Gabriela Jurečeková,   Krušovská 2285, Topoľčany  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5136      vo výške                1 314,68 €

veriteľa Anna Ďurčiová,  Slovinky 114   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5137      vo výške                1 075,07 €

veriteľa Patrik Murár,  Rúbanisko III/ , Lučenec   je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5138      vo výške                2 027,23 €

veriteľa Europasta SE, IČO:28115414, U Sila 246, Boršov nad Vltavou, Česká republika    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom      5139      vo výške                14 249,73 €

veriteľa IDEÁL Slovakia, s.r.o., IČO: 35697733, Kutlíkova 17, Bratislava    je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom    5140      vo výške                 13 265,97 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty