Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 16.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Zuzana Križmová,  Obr. Mieru 359/33, Tovarníky   je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5141      vo výške                709,83 €

veriteľa Roman Tokoly,   Š. M. Daxnera 651, Hnúšťa    je zapísaná do zoznamu pohľadávok    

pod poradovým číslom      5142      vo výške                1 577,11 €

veriteľa Ing. Elena Tokolyová,    Š.M. Daxnera 651, Hnúšťa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5143      vo výške                2 173,41 €

veriteľa Samuhel Karol,     Dúhová 857/49, Gbelce   je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom     5144       vo výške                1 050,86 €

veriteľa Vladimír Láska,   Rúbanisko III/ 2914/37, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5145      vo výške                1 285,13 €

veriteľa Mesto Púchov,  IČO:00317748, Štefánikova 821/21, Púchov     je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5146      vo výške                212,64 €

veriteľa Petit Press, a.s., IČO: 35790253, Lazaretská 12, Bratislava  je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5147      vo výške                  4,61 €

pod poradovým číslom      5148      vo výške                94,88 €

pod poradovým číslom      5149      vo výške                61,20 €

pod poradovým číslom      5150      vo výške                  6,13 €

pod poradovým číslom      5151      vo výške                21,42 €

pod poradovým číslom      5152      vo výške                43,64 €

pod poradovým číslom      5153      vo výške                54,32 €

pod poradovým číslom      5154      vo výške             112,32 €

pod poradovým číslom      5155      vo výške                  6,14 €

pod poradovým číslom      5156      vo výške                11,57 €

pod poradovým číslom      5157      vo výške             171,37 €

pod poradovým číslom      5158      vo výške                13,82 €

pod poradovým číslom      5159      vo výške                69,62 €

pod poradovým číslom      5160      vo výške             123,12 €

pod poradovým číslom      5161      vo výške                19,04 €

pod poradovým číslom      5162      vo výške                45,19 €

pod poradovým číslom      5163      vo výške             217,28 €

pod poradovým číslom      5164      vo výške             182,84 €

pod poradovým číslom      5165      vo výške             144,72 €

pod poradovým číslom      5166      vo výške                37,51 €

pod poradovým číslom      5167      vo výške                64,27 €

pod poradovým číslom      5168      vo výške                82,88 €

pod poradovým číslom      5169      vo výške             218,96 €

pod poradovým číslom      5170      vo výške             201,78 €

pod poradovým číslom      5171      vo výške                53,66 €

pod poradovým číslom      5172      vo výške             288,43 €

pod poradovým číslom      5173      vo výške                71,16 €

pod poradovým číslom      5174      vo výške                60,49 €

pod poradovým číslom      5175      vo výške             195,84 €

veriteľa Muller a Mullerová, s.r.o. ,  IČO:36537853, Novozámocká 232/YA, Ivanka pri Nitre  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  pod poradovým číslom      5176      vo výške                1 014,77 €

pod poradovým číslom            5177      vo výške                    483,16 €

pod poradovým číslom            5178      vo výške                 2 310,30 €

pod poradovým číslom            5179      vo výške                    209,88 €

pod poradovým číslom            5180      vo výške                     25,69 €

pod poradovým číslom            5181      vo výške                 1 531,24 €

pod poradovým číslom            5182      vo výške                    160,88 €

pod poradovým číslom            5183      vo výške                    197,10 €

pod poradovým číslom            5184      vo výške                    152,82 €

pod poradovým číslom            5185      vo výške                 1 140,83 €

pod poradovým číslom            5186      vo výške                    198,70 €

pod poradovým číslom            5187      vo výške                    923,41 €

pod poradovým číslom            5188      vo výške                 2 250,36 €

pod poradovým číslom            5189      vo výške                    177,74 €

pod poradovým číslom            5190      vo výške                    284,46 €

pod poradovým číslom            5191      vo výške                    676,79 €

pod poradovým číslom            5192      vo výške                    504,50 €

pod poradovým číslom            5193      vo výške                 3 172,50 €

pod poradovým číslom            5194      vo výške                     80,12 €

pod poradovým číslom            5195      vo výške                   572,52 €

pod poradovým číslom            5196      vo výške                   785,80 €

pod poradovým číslom            5197      vo výške                 3 226,98 €

pod poradovým číslom            5198      vo výške                   148,97 €

pod poradovým číslom            5199      vo výške                   108,66 €

pod poradovým číslom            5200      vo výške                   286,94 €

pod poradovým číslom            5201      vo výške                     36,74 €

pod poradovým číslom            5202      vo výške                    126,42 €

pod poradovým číslom            5203      vo výške                    531,50 €

pod poradovým číslom            5204      vo výške                 1 585,74 €

pod poradovým číslom            5205      vo výške                    483,71 €

pod poradovým číslom            5206      vo výške                    742,84 €

pod poradovým číslom            5207      vo výške                 2 247,74 €

pod poradovým číslom            5208      vo výške                      38,82 €

pod poradovým číslom            5209      vo výške                      71,59 €

pod poradovým číslom            5210      vo výške                    958,32 €

pod poradovým číslom            5211      vo výške                      43,07 €

pod poradovým číslom            5212      vo výške                    205,46 €

pod poradovým číslom            5213      vo výške                    486,77 €

pod poradovým číslom            5214      vo výške                 1 969,37 €

pod poradovým číslom            5215      vo výške                      88,03 €

pod poradovým číslom            5216      vo výške                      89,29 €

pod poradovým číslom            5217      vo výške                    519,16 €

pod poradovým číslom            5218      vo výške                 1 195,09 €

veriteľa BAJZIK, s.r.o.,   IČO:47059281, Nitrianska 1640/110, Partizánske    je zapísaná do zoznamu pohľadávok 

pod poradovým číslom      5219      vo výške                270,16 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty