Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 24 z roku 2020 dňa 5.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 18.12.2019 boli doručené nasledovné prihlášky pohľadávky:

veriteľa Stanislav Svorada,  A.Wágnera 22, Lučenec  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5421      vo výške                 22 020,93 €

veriteľa Instanta sp.z o.o.,  IČO: 6511563428, Kawowa 3, Zory, Poľsko  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5242      vo výške                14 256,00 €

pod poradovým číslom      5243      vo výške                  7 516,80 €

pod poradovým číslom      5244      vo výške                  7 128,00 €

veriteľa Stúpalová Alena,  Radošovce 72   je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5245      vo výške                2 326,38 €

veriteľa Jaroslav Hlinka,  Nadlice 239, Nadlice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5246      vo výške                1 109,69 €

veriteľa Pobudová Lýdia,  Nadlice 239, Nadlice  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5247      vo výške                701,48 €

veriteľa Huťťová Zuzana,  Koreszkova 1157/27, Skalica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5248      vo výške                1 840,28 €

veriteľa Štefánia Kučerová,  Janošikova 336, Radošovce  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5249      vo výške                1 467,00 €

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty