Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2020 dňa 28.2.2020
 • Spisová značka - súd 2K 12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K 12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 10.01.2020 boli doručené prihlášky  pohľadávky

veriteľa Juliana Kastlová, Cintorínska 26, Veľký Biel      je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5385      vo výške                1682,99 €

veriteľa Božena Majeská, Clementisa 249/9, Rimavská Sobota      je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým číslom      5386      vo výške                1 969,90 €

veriteľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO:36644030, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica       je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom     5387       vo výške              165,56 €

pod poradovým číslom         5388      vo výške                147,42 €

pod poradovým číslom         5389      vo výške                536,90 €

pod poradovým číslom         5390      vo výške                331,70 €

pod poradovým číslom         5391      vo výške                  11,34 €

pod poradovým číslom         5392      vo výške                  83,19 €

pod poradovým číslom         5393      vo výške                  40,36 €

pod poradovým číslom         5394      vo výške                215,44 €

pod poradovým číslom         5395      vo výške                  58,72 €

pod poradovým číslom         5396      vo výške                  22,92 €

pod poradovým číslom         5397      vo výške                  36,85 €

pod poradovým číslom         5398      vo výške                  13,01 €

pod poradovým číslom         5399      vo výške                101,07 €

pod poradovým číslom         5400      vo výške                  27,90 €

pod poradovým číslom         5401      vo výške                108,06 €

pod poradovým číslom         5402      vo výške                    4,36 €

pod poradovým číslom         5403      vo výške                    6,44 €

pod poradovým číslom         5404      vo výške                  16,30 €

pod poradovým číslom         5405      vo výške                260,82 €

pod poradovým číslom         5406      vo výške                120,25 €

pod poradovým číslom         5407      vo výške                347,64 €

pod poradovým číslom         5408      vo výške                  46,88 €

pod poradovým číslom         5409      vo výške                202,67 €

pod poradovým číslom         5410      vo výške                  37,94 €

pod poradovým číslom         5411      vo výške                163,46 €

pod poradovým číslom         5412      vo výške                  60,16 €

pod poradovým číslom         5413      vo výške                124,74 €

pod poradovým číslom         5414      vo výške                340,79 €

pod poradovým číslom         5415      vo výške                  39,68 €

pod poradovým číslom         5416      vo výške                739,93 €

pod poradovým číslom         5417      vo výške                  80,07 €

pod poradovým číslom         5418      vo výške                  22,68 €

pod poradovým číslom         5419      vo výške                122,48 €

pod poradovým číslom         5420      vo výške                138,32 €

veriteľa Karlovarské minerální vody, a.s. , IČO: 14706725, Horova 1361/3, Karlovy Vary, Česká republika                     je zapísaná do zoznamu pohľadávok    pod poradovým číslom    5422      vo výške                 816,74 €

pod poradovým číslom               5423      vo výške                398,40 €

pod poradovým číslom               5424      vo výške                166,00 €

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty