Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45 z roku 2020 dňa 5.3.2020
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text
Číslo súpisovej položky majektuTyp súpisovej položky majektuPopis hnuteľnej veciMnožstvoPodielové spoluvlastníctvoSúpisová hodnota majetku
1Hnuteľná vec -  príves nákladný  PONGRATZ GPA 200 U GPA/200/U, VIN U5GV0400211010734, druh karosérie DB valníková, farba šedá metalíza11/1500,00 €
2Hnuteľná vec - nákladné vozidlo špeciálne AVIA 31.1 K/-/-, TNAA31KK014782, druh karosérie BA cisternová, ADR, farba žltá11/1800,00 €

Mgr. Matej Ambroz/správca