Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/13/2019

INTERMAT spol. s r.o.

 • Úpadca INTERMAT spol. s r.o.
  IČO: 31429700
  Štúrova 70
  92701  Šaľa
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 48 z roku 2020 dňa 10.3.2020
 • Spisová značka - súd 36K/13/2019
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 36K/13/2019 S1328
Text

Peňažná pohľadávka

Celková suma: 12 500,00

Mena: eur

Právny dôvod vzniku: zmluvná pokuta dojednaná pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dlžník: Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, 927 01 Šaľa

Súpisová hodnota v eur: 12 500,00

Deň zapísania majetku do súpisu majetku podstát: 25.02.2020

Dôvod zapísania súpisovej zložky do súpisu: podlieha konkurzu