Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 86 z roku 2020 dňa 6.5.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 23.04.2020 boli doručené prihlášky pohľadávky:

 

veriteľa ZDROJ MT, s.r.o.,  IČ:31602444, Sučianska cesta 31, Martin Priekopa  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým číslom  5607  vo výške    2422,54 €

                      pod poradovým číslom  5608 vo výške    1231,27 €

                      pod poradovým číslom  5609 vo výške    2382,54 €     

veriteľa OLÝRA, s.r.o.,  IČ:36701092, Tatranská 295/15, Považská Bystrica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým  číslom    5610      vo výške                 16 345,79 €

pod poradovým  číslom     5611      vo výške                  4 918,24 €

pod poradovým  číslom     5612      vo výške                  2 427,14 €

pod poradovým  číslom     5613      vo výške                  8 924,90 €

pod poradovým  číslom     5614      vo výške                  7 517,51 €

pod poradovým  číslom     5615      vo výške                  2 072,60 €

pod poradovým  číslom     5616      vo výške                  3 742,04 €

pod poradovým  číslom     5617      vo výške                  1 037,64 €

pod poradovým  číslom     5618      vo výške                  3 155,63 €

pod poradovým  číslom     5619      vo výške                  6 834,08 €

pod poradovým  číslom     5620      vo výške                  6 271,26 €

pod poradovým  číslom     5621      vo výške                  4 105,20 €

pod poradovým  číslom     5622      vo výške                  3 742,04 €

pod poradovým  číslom     5623      vo výške                13 628,16 €

pod poradovým  číslom     5624      vo výške                    256,00 €

                   

veriteľa Food Factoring, s.r.o.,  IČ:36764299, Tatranská 295/15, Považská Bystrica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   pod poradovým  číslom            5625      vo výške   2 974,58 €

pod poradovým  číslom           5626      vo výške   1 507,29 €

pod poradovým  číslom           5627      vo výške   7 423,00 €

pod poradovým  číslom           5628      vo výške   2 974,58 €

pod poradovým  číslom           5629      vo výške      190,60 €

pod poradovým  číslom           5630      vo výške      242,00 €     

veriteľa LUDO, s.r.o.,  IČ:336021237, Tatranská 295/15, Považská Bystrica  je zapísaná do zoznamu pohľadávok  

pod poradovým  číslom     5631      vo výške                7 911,61 €

pod poradovým  číslom     5632      vo výške                   206,00 €        

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty