Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 135 z roku 2020 dňa 15.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Číslo súpisovej položky

Súpis. zložka majetku

Identifikácia

Podstata

Súpisová hodnota

Dátum a dôvod zápisu

Poznámka

1.

 

Peňažná pohľadávka

Základná škola s mat., VS: 8000134

všeobecná

25,56 €

17.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

2.

Peňažná pohľadávka

„BAVIBA“ v.o.s.,  VS: 7411902735

všeobecná

7,06 €

17.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

3.

Peňažná pohľadávka

Mesto Trenčianske Teplice, VS: 21270297

všeobecná

39,37 €

17.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

4.

Peňažná pohľadávka

Obec Gemerská Poloma, VS: 5000174

všeobecná

73,02 €

18.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

5.

Peňažná pohľadávka

Obec Kokava nad Rimavicou,  VS: 14500317

všeobecná

979,02

21.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

6.

Peňažná pohľadávka

Domov dôchodcov a domov soc. služieb, VS: 11500212

všeobecná

66,31

22.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

7.

Peňažná pohľadávka

SPP, a.s., VS: 8210007558

všeobecná

87,96 €

23.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

8.

Peňažná pohľadávka

Zostatok na účte

 

všeobecná

501 000,00 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Všeobecná úverová banka, a. s.

9.

Peňažná pohľadávka

Zostatok na účte

všeobecná

811,69 €

05.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Všeobecná úverová banka, a. s .

 

10.

Peňažná pohľadávka

Zostatok na účte

Všeobecná

1 766 412,07 €

24.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

11.

Peňažná pohľadávka

Zostatok na účte

Všeobecná

460 521,00 €

25.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Tatra banka, a. s.

12.

Peňažná pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o.

Všeobecná

10,00 €

24.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

13.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

13 701,28 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018031

14.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

6 574,48 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 840008034

15.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

3 101,56 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018033

16.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

3 033,71 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018032

17.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

977,21 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018035

18.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

812,93 €

28.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018036

19.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

214,08 €

30.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400017595

20.

Peňažné pohľadávky

Preplatok faktúry

Všeobecná

0,92 €

30.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., VS: 8950049710

21.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

1343,04 €

04.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018602

22.

Peňažná pohľadávka

Nájomné

Všeobecná

156,00 €

04.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SK

23.

Peňažná pohľadávka

Záloha na elektrinu, plyn

Všeobecná

91,00 €

04.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SK

24.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

2 413,98 €

06.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018655

25.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

286,65 €

06.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018656

26.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

1 039,94 €

11.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8400018580

27.

Peňažná pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o.

Všeobecná

10,00 €

11.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

28.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

29,52 €

12.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

SPP, a. s., VS: 8210007956

29.

Peňažná pohľadávka

Preplatok faktúry

Všeobecná

513,33 €

12.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

30.

Peňažná pohľadávka

SKYTOLL, A. S., VS: 6195000389

Všeobecná

26,40 €

14.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

31.

Peňažná pohľadávka

SKYTOLL, A. S., VS: 3190524007

Všeobecná

150,00 €

15.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

32.

Peňažná pohľadávky

SKYTOLL, A. S., VS: 3190524111

Všeobecná

50,00 €

15.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

33.

Peňažná pohľadávka

SKYTOLL, A. S., VS: 3190524192

Všeobecná

50,00 €

15.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

34.

Peňažná pohľadávka

Preplatok, SPP, a.s.

Všeobecná

13,78 €

19.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

35.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8400019137

Všeobecná

383,46 €

22.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

36.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8400019132

Všeobecná

0,72 €

22.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

37.

Peňažná pohľadávka

FiTbar s.r.o., VS: 751916711

Všeobecná

50,00 €

24.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

38.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, s.s., VS: 8400019140

Všeobecná

34 635,83 €

25.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

39.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8400019167

Všeobecná

3 208,80 €

25.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

40.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8400019141

Všeobecná

575,97 €

25.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

41.

Peňažná pohľadávka

Peter Filipovič, VS: 2450003

Všeobecná

2 507,89 €

26.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

42.

Peňažná pohľadávka

Peter Filipovič, VS: 2450004

Všeobecná

64,86 €

26.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

43.

Peňažná pohľadávka

Bezhotovostný vklad

Všeobecná

100,58 €

27.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

44.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8402596608

Všeobecná

48,48 €

29.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

45.

Peňažná pohľadávka

Preplatok SPP, a.s., VS: 8210007881

Všeobecná

35,80 €

29.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

 

46.

Peňažná pohľadávka

GLOGAL RENT s.r.o., VS: 19043001

Všeobecná

18,04 €

29.11.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

47.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SK, VS: 2018

Všeobecná

156,00 €

04.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

48.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SK, VS: 2018

Všeobecná

91,00 €

04.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

49.

Peňažná pohľadávka

Slovenská pošta, VS: 751917212

Všeobecná

15,00 €

05.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

50.

Peňažná pohľadávka

Administratívne služby 11/19, VS: 6119208

Všeobecná

1 740,00 €

13.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

51.

Peňažná pohľadávka

Union zdravotná poisťovňa, a.s. VS: 3662031900

Všeobecná

392,35 €

18.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

52.

Peňažná pohľadávka

Union zdravotná poisťovňa, a.s., VS: 3662031900

Všeobecná

18,65 €

18.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

53.

Peňažná pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o., VS: 751917812

Všeobecná

10,00 €

18.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

54.

Peňažná pohľadávka

SLOVAK ENERGY, s.r.o., VS: 2921118348, vyúčtovanie

Všeobecná

439,83 €

19.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

55.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávka č. 2236

Všeobecná

611,35 €

Popretá pohľadávka

 

56.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2237

Všeobecná

350,00 €

Popretá pohľadávka

 

57.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2238

Všeobecná

7 635,08 €

Popretá pohľadávka

 

58.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2235

Všeobecná

350,00 €

Popretá pohľadávka

 

59.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2239

Všeobecná

3 102,73 €

Popretá pohľadávka

 

60.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2732

Všeobecná

3 157,17 €

Popretá pohľadávka

 

61.

Peňažná pohľadávka

KRUP s.r.o., VS: 20190026

Všeobecná

118,80 €

27.12.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

62.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 3042

Všeobecná

10 000,00 €

Popretá pohľadávka

 

63.

Peňažná pohľadávka

Popretie pohľadávky č. 2233

Všeobecná

10 000,00 €

Popretá pohľadávka

 

64.

Peňažná pohľadávka

ORER spol. s r.o., VS: 751915312

Všeobecná

3,00 €

03.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

65.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó – Glass Tradition SK, VS:2018 nájomné

Všeobecná

156,00 €

07.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

66.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó – Glass Tradition SK, VS:2018 nájomné

Všeobecná

91,00 €

07.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

67.

Peňažná pohľadávka

Národná diaľničná sp. VS: 619500416

Všeobecná

31 867,37 €

07.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

68.

Peňažná pohľadávka

SPP, VS: 8920009761

Všeobecná

1 350,29 €

15.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

69.

Peňažná pohľadávka

TESCO STORES SR, a. s., VS: 2802328481

Všeobecná

55,44 €

20.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

70.

Peňažná pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o., VS: 751917801

Všeobecná

10,00 €

28.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

71.

Peňažná pohľadávka

ORER spol. s r.o.,  VS: 751915310

Všeobecná

3,00 €

29.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

72.

Peňažná pohľadávka

ORER spol. s r.o.,  VS: 751915311

Všeobecná

3,00 €

29.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

73.

Peňažná pohľadávka

ORER spol. s r.o.,  VS: 751915301

Všeobecná

3,00 €

29.01.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

74.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SR, VS: 2018, nájomné

Všeobecná

156,00 €

04.02.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

75.

Peňažná pohľadávka

Zoltán Kotroczó-Glass Tradition SR, VS: 2018, záloha elektrina, plyn

Všeobecná

91,00 €

04.02.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

76.

Peňažná pohľadávka

Prologis Slovak Republik XL, s.r.o.

Všeobecná

10 000,00 €

Poplatok – podanie incidenčnej žaloby

 

77.

Peňažná pohľadávka

LASER – SK, spol. s r.o.

Všeobecná

10,40 €

13.02.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

78.

Peňažná pohľadávka

MS NAM. J.BORODACA 6,  VS: 2019

Všeobecná

38,93 €

26.02.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

79.

Peňažná pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná

824,94 €

01.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

80.

Peňažná pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná

824,94 €

01.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

81.

Peňažná pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná

649,52 €

01.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

82.

Peňažná pohľadávka

BEATI, s.r.o., VS: 45366837

Všeobecná

649,52 €

01.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

83.

Peňažná pohľadávka

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., VS: 6587930676

Všeobecná

1,98 €

03.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

84.

Peňažná pohľadávka

RECKITT BENCKISER

Všeobecná

1 611,29 €

17.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

85.

Peňažná pohľadávka

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., VS: 6587930676

Všeobecná

824,44 €

20.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

86.

Peňažná pohľadávka

VIJOFEL trade, s.r.o. 

Všeobecná

10,00 €

25.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

87.

Peňažná pohľadávka

Veolia Teplo Levice

Všeobecná

137,42 €

27.03.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

88.

Peňažná pohľadávka

Helena Mikuliakova 10Cpr/20/2017  

Všeobecná

39,89 €

14.05.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

89.

Peňažná pohľadávka

Národná diaľničná spoločnosť, VS: 6209006350   

Všeobecná

224,66 €

18.05.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

90.

Peňažná pohľadávka

Okresný súd Ružomberok, 11Cpr/8/2018-308   

Všeobecná

100,00 €

04.06.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

91.

Peňažná pohľadávka

M-MARKET, a.s., VS: 00422020

Všeobecná

488,40 €

09.06.2020, výnos za dopravu

 

92.

Peňažná pohľadávka

Slovenská pošta a.s., VS: 9001321958

Všeobecná

92,95 €

11.06.2020 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zák. č. 7/2005 ZKR

 

93.

Peňažná pohľadávka

M-MARKET, a.s.

Všeobecná

1 095,72 €

25.06.2020, výnos za dopravu

 

 

94.

Peňažná pohľadávka

M-MARKET, a.s.

Všeobecná

658,68 €

25.06.2020, výnos za dopravu

 

 

 

Spolu k 30.06.2020

 

 2 896 514 €

 

 

V Detve, dňa 09.07.2020

Ing. Katarína Tkáčová

Správca konkurznej podstaty