Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a. s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  984 01  Lučenec
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2020 dňa 17.7.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1795
Text

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty úpadcu: Potraviny Kačka, a. s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1075/S, oznamuje, že dňa 04.07.2020 bola doručená prihláška  pohľadávky

veriteľa STUDIO - Kolor, s.c. A. BARTCZAK, B. SZAFRANEK, IČO: 471618590, ul. Wróblewskiego 19a,        Lódź, Poľská republika  je zapísaná do zoznamu pohľadávok   

pod poradovým číslom      5727      vo výške                   337,88 €

pod poradovým číslom      5728      vo výške                   737,20 €

pod poradovým číslom      5729      vo výške                   450,51 €

pod poradovým číslom      5730      vo výške                   962,46 €

pod poradovým číslom      5731      vo výške                   962,46 €

pod poradovým číslom      5732      vo výške                     51,19 €

pod poradovým číslom      5733      vo výške                   430,03 €

pod poradovým číslom      5734      vo výške                1 187,71 €

pod poradovým číslom      5735      vo výške                   450,51 €

pod poradovým číslom      5736      vo výške                1 023,89 €

pod poradovým číslom      5737      vo výške                   737,20 €

pod poradovým číslom      5738      vo výške                1 228,67 €

pod poradovým číslom      5739      vo výške                    61,43 €

pod poradovým číslom      5740      vo výške                   696,25 €

pod poradovým číslom      5741      vo výške                   860,07 €

pod poradovým číslom      5742      vo výške                   962,46 €

pod poradovým číslom      5743      vo výške                   962,46 €

pod poradovým číslom      5744      vo výške                1 228,67 €

pod poradovým číslom      5745      vo výške                   737,20 €

pod poradovým číslom      5746      vo výške                   430,03 €

pod poradovým číslom      5747      vo výške                1 761,09 €

pod poradovým číslom      5748      vo výške                   430,03 €

pod poradovým číslom      5749      vo výške                   737,20 €

pod poradovým číslom      5750      vo výške                1 126,28 €

pod poradovým číslom      5751      vo výške                   357,41 €  

 

Ing. Katarína Tkáčová

správca konkurznej podstaty