Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2020

DIAMON, s. r. o.

 • Úpadca DIAMON, s. r. o.
  IČO: 36478628
  Scherffelova 53/3017
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2020 dňa 23.9.2020
 • Spisová značka - súd 2R/1/2020
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2020 S1209
Text

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu : DIAMON, s. r. o., IČO: 36 478 628, Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad zvoláva prvú schôdzu veriteľov podľa § 126 ZKR, ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2020 o 13:30 hod. v  Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 5, 058 01 Poprad, Slovenská republika

 

1. Prezentácia účastníkov o 13:00 hod.

2.  Otvorenie schôdze veriteľov

3. Správa o doterajšom priebehu reštrukturalizácie a činnosti správcu

4. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok

5. Voľba veriteľského výboru

6. Záver schôdze veriteľov

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp. dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

 

JUDr. Jozef Beňo, PhD.

správca