Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2019

Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36620319
  Dukelských hrdinov 2
  98401  Lučenec
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 195 z roku 2020 dňa 9.10.2020
 • Spisová značka - súd 2K/12/2019
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/12/2019 S1731
Text

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731 správca úpadcu Potraviny Kačka,  a.s. „v konkurze“, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319 zverejňuje aktualizáciu nižšie uvedených súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 v rozsahu označenia súpisových zložiek majetku a súpisových hodnôt uvedených súpisových zložiek majetku:  

Číslo položky

Popis

Počet ks

Výrobné číslo

Evidenčné číslo

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

Spoluvlastnícky podiel úpadcu

Súpisová hodnota v EUR

17322

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30145

2

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17328

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF25

1

8FGF25; 30047

10

2011

používaný

1/1

7 560,00 EUR

17323

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30146

13

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17324

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30133

14

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17325

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30143

5

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17326

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30131

6

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17327

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30138

8

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17330

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF15

1

8FGF18; 30144

9

2011

používaný

1/1

5 880,00 EUR

17333

Vysokozdvižný vozík zn. BALKANCAR, model DV 1661.28.10

1

90125311

7

1990

šrot

1/1

50,00 EUR

17344

Vysokozdvižný vozík zn. LINDE, model E14

1

32407119314/1990

4

1996

používaný

1/1

1 000,00 EUR

17347

Vysokozdvižný vozík zn. JUNGHEINRICH, model EFG-DH12

1

89.90.27.58

3

1997

používaný

1/1

2 050,00 EUR

17350

Vysokozdvižný vozík zn. LINDE, model E12-01

1

H2X386W06858

1

2008

používaný

1/1

3 600,00 EUR

17329

Vysokozdvižný vozík zn. Toyota, model 02 - 8FGF25

1

8FGF25; 30043

15

2011

používaný

1/1

6 840,00 EUR

17348

Vysokozdvižný vozík zn. JUNGHEINRICH

1

-

12

-

šrot

1/1

50,00 EUR

7241

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

8

-

nefunkčný

+ chýba nabíjačka

1/1

50,00 EUR

17349

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. JUNGHEIRICH  ELE 16

1

-

5

2009

nefunkčný

+ chýba nabíjačka

1/1

50,00 EUR

7242

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

7

-

nefunkčný

+ chýba nabíjačka

1/1

50,00 EUR

7243

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

7

-

nefunkčný

+ chýba nabíjačka

1/1

50,00 EUR

17351

Ručný vysokozdvižný elektrický vozík zn. STEINBOCK

1

-

2

2006

používaný

1/1

600,00 EUR

17320

Ručný vysokozdvižný elektrický vozík zn. BT STAXIO SWE 140

1

6249975

1

2016

používaný

1/1

4 200,00 EUR

7244

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. BT LEVIO

1

-

47

-

používaný

1/1

350,00 EUR

7245

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. BT LEVIO

1

-

49

-

používaný

1/1

350,00 EUR

7246

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík, zn. LWE200

1

-

6

-

nefunkčný

+ chýba nabíjačka

1/1

50,00 EUR

7247

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

48

-

používaný

1/1

100,00 EUR

7248

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

 

-

používaný

1/1

100,00 EUR

7249

Nízkozdvižný elektrický paletový vozík

1

-

 

-

používaný

1/1

100,00 EUR

LawService Recovery, k.s.