Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/76/2009

VOKAS spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca VOKAS spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 35798106
  Mierová 54 / 0
  90044  Tomášov
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2020 dňa 9.12.2020
 • Spisová značka - súd 3K/76/2009
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/76/2009 S1211
Text

 

Zmena označenia súpisovej položky č. 3 všeobecnej podstaty úpadcu, ktorá bola zverejnená v obchodnom vestníku č. 184/2018 zo dňa 24.09.2018 pod K071397 v dôsledku (exekučného) vymoženia peňažnej pohľadávky vo výške 42.496,95 € priznanej právoplatným (od 27.12.2017) a vykonateľným (od 31.12.2017) rozsudkom Okresného súdu Bratislava I, vedenom pod spis.zn.3 Cbi20/2011 zo dňa 19.10.2017

 

Číslo

súpisovej

zložky

majetku

 

 

 

V Š E O B E C N Á    P O D S T A T A

 

súpisová zložka majetku

     3.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA (POHĽADÁVKA Z ÚČTU)

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu: IBAN SK 66 7500 0000 004000645421

 celková suma: 42.496,95 €

mena: EURO

súpisová hodnota: 42.496,95 €

deň zápisu do súpisu majetku: 18  09. 2019

dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. a)

 

Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu