Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37CbR/9/2014

Poľnohospodárske družstvo Vaďovce v dodatočnej likvidácii

 • Úpadca Poľnohospodárske družstvo Vaďovce v dodatočnej likvidácii
  IČO: 00207322
  Vaďovce 0
  916 13  Vaďovce
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2021 dňa 2.3.2021
 • Spisová značka - súd 37CbR/9/2014
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 37CbR/9/2014 S445
Text

V právnej veci zaniknutého družstva Poľnohospodárske družstvo Vaďovce v dodatočnej likvidácii, so sídlom 916 13 Vaďovce, IČO: 00 207 322, ktoré bolo zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiele Dr., vo vložke č. 63/R o nariadenie dodatočne likvidácie a vymenovanie likvidátora, bol uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k. 37CbR/9/2014-17 zo dňa 19.06.2014 vymenovaný za likvidátora JUDr. Vladimír Fraňo, správca  so sídlom kancelárie: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve zaniknutého družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to formou predaja podniku za nasledovných podmienok:

 1. Spôsob zverejňovania

Likvidátor Družstva tieto podmienky zverejňuje prostredníctvom oznamom zverejnenom na:

· úradnej tabuli Obce Vaďovce;

· úradnej tabuli Obce Hrachovište;

· prostredníctvom Obchodného vestníka SR, kapitola Predaj majetku;

· na úradnej tabuli Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom

 1. Predmet odpredaja

Predmetom predaja je podnik zaniknutého Poľnohospodárskeho družstva Vaďovce so sídlom 916 13 Vaďovce, ktorý pozostáva  z nižšie špecifikovaného nehnuteľného majetku.

Por. číslo

Číslo VL

Parcelné číslo

Výmera v m2

Druh pozemku

Podiel

Výmera podielu m2

Hodnota podielu €

Parcela registra

Katastrálne územie

14

2384

2085/ 2

395

Lesný pozemok

2/30

26,3

39,45

"E"

Hrachovište

4

2512

4914

410

Lesný pozemok

1/6

68,3

102,45

"E"

Hrachovište

4

2512

4914

410

Lesný pozemok

1/6

68,3

102,45

"E"

Hrachovište

5

2512

4933

320

Lesný pozemok

1/6

59,3

88,95

"E"

Hrachovište

5

2512

4933

320

Lesný pozemok

1/6

53,3

79,95

"E"

Hrachovište

12

2408

2549/ 2

2

Lesný pozemok

1/12

0,13

0,195

"E"

Hrachovište

12

2408

2549/ 3

105

Lesný pozemok

1/12

8,75

13,125

"E"

Hrachovište

12

2408

2559/ 2

32

Lesný pozemok

1/12

2,66

3,99

"E"

Hrachovište

12

2408

2564/ 2

30

Lesný pozemok

1/12

2,5

3,75

"E"

Hrachovište

12

2408

2650/ 2

6

Lesný pozemok

1/12

0,5

0,75

"E"

Hrachovište

12

2408

2651/ 2

10

Lesný pozemok

1/12

0,83

1,245

"E"

Hrachovište

13

2475

2204/ 2

15

Lesný pozemok

21/168

1,87

2,805

"E"

Hrachovište

14

2475

2204/ 2

15

Lesný pozemok

1/8

1,87

2,805

"E"

Hrachovište

13

2475

2205/ 2

18

Lesný pozemok

21/168

2,25

3,375

"E"

Hrachovište

14

2475

2205/ 2

18

Lesný pozemok

1/8

2,25

3,375

"E"

Hrachovište

16

2477

2154/ 3

9

Lesný pozemok

1/12

0,75

1,125

"E"

Hrachovište

16

2477

2154/ 4

51

Lesný pozemok

1/12

4,25

6,375

"E"

Hrachovište

10

2479

5070/ 3

40

Lesný pozemok

1/12

3,33

4,995

"E"

Hrachovište

10

2479

5073/ 3

88

Lesný pozemok

1/12

7,33

10,995

"E"

Hrachovište

14

2482

2652/ 2

100

Lesný pozemok

1/12

8,33

12,495

"E"

Hrachovište

5

2511

2202/ 2

14

Lesný pozemok

1/6

2,33

3,495

"E"

Hrachovište

5

2511

2203/ 2

64

Lesný pozemok

1/6

10,66

15,99

"E"

Hrachovište

5

2511

2572/ 2

43

Lesný pozemok

1/6

7,16

10,74

"E"

Hrachovište

6

2511

2202/ 2

14

Lesný pozemok

1/6

2,33

3,495

"E"

Hrachovište

6

2511

2203/ 2

64

Lesný pozemok

1/6

16

24

"E"

Hrachovište

6

2511

2572/ 2

43

Lesný pozemok

1/6

7,16

10,74

"E"

Hrachovište

14

2574

2557/ 12

130

Lesný pozemok

1/10

13

19,5

"E"

Hrachovište

11

2599

2066/ 2

108

Lesný pozemok

1/12

9

13,5

"E"

Hrachovište

11

2599

2066/ 3

64

Lesný pozemok

1/12

5,33

7,995

"E"

Hrachovište

11

2599

2067/ 2

342

Lesný pozemok

1/12

28,5

42,75

"E"

Hrachovište

8

2205

2206/ 2

44

Lesný pozemok

5/28

7,85

11,775

"E"

Hrachovište

3

1993

4752

1147

Lesný pozemok

1/6

191,16

286,74

"E"

Hrachovište

4

1993

4752

1147

Lesný pozemok

1/6

191,16

286,74

"E"

Hrachovište

14

2383

2210

640

Orná pôda

2/30

42,66

213,3

"E"

Hrachovište

16

2476

1907

180

Orná pôda

1/12

15

75

"E"

Hrachovište

16

2476

2155

1050

Orná pôda

1/12

87,5

437,5

"E"

Hrachovište

10

2478

5070/ 1

794

Orná pôda

1/12

66,16

330,8

"E"

Hrachovište

10

2478

5073/ 1

394

Orná pôda

1/12

32,83

164,15

"E"

Hrachovište

14

2480

2524

385

Orná pôda

1/12

32,08

160,4

"E"

Hrachovište

14

2480

6183/ 1

183

Orná pôda

1/12

15,25

76,25

"E"

Hrachovište

14

2481

6476/ 1

537

Orná pôda

1/12

44,75

223,75

"E"

Hrachovište

6

2510

2531

1579

Orná pôda

1/6

263,16

1315,8

"E"

Hrachovište

6

2510

2563

2949

Orná pôda

1/6

491,5

2457,5

"E"

Hrachovište

6

2510

4397

885

Orná pôda

1/6

147,5

737,5

"E"

Hrachovište

6

2510

6369

2032

Orná pôda

1/6

338,66

1693,3

"E"

Hrachovište

4

2513

4349

479

Orná pôda

1/6

79,83

399,15

"E"

Hrachovište

5

2513

4349

479

Orná pôda

1/6

79,83

399,15

"E"

Hrachovište

11

2597

911

185

Orná pôda

1/12

15,41

77,05

"E"

Hrachovište

11

2597

912

209

Orná pôda

1/12

17,41

87,05

"E"

Hrachovište

11

2597

2109

532

Orná pôda

1/12

44,33

221,65

"E"

Hrachovište

11

2597

2110

507

Orná pôda

1/12

42,25

211,25

"E"

Hrachovište

11

2597

2121

396

Orná pôda

1/12

33

165

"E"

Hrachovište

11

2597

2122

845

Orná pôda

1/12

70,41

352,05

"E"

Hrachovište

11

2597

2293

1248

Orná pôda

1/12

104

520

"E"

Hrachovište

11

2597

2294

1162

Orná pôda

1/12

96,83

484,15

"E"

Hrachovište

11

2597

2377

755

Orná pôda

1/12

62,91

314,55

"E"

Hrachovište

11

2597

2560

536

Orná pôda

1/12

44,66

223,3

"E"

Hrachovište

11

2597

2561

457

Orná pôda

1/12

38,08

190,4

"E"

Hrachovište

11

2597

3003

698

Orná pôda

1/12

58,16

290,8

"E"

Hrachovište

11

2597

3039

334

Orná pôda

1/12

27,83

139,15

"E"

Hrachovište

11

2597

3181/ 2

180

Orná pôda

1/12

15

75

"E"

Hrachovište

11

2597

3272

252

Orná pôda

1/12

21

105

"E"

Hrachovište

11

2597

3275/ 2

122

Orná pôda

1/12

10,16

50,8

"E"

Hrachovište

11

2597

3276

158

Orná pôda

1/12

13,16

65,8

"E"

Hrachovište

11

2597

4222

568

Orná pôda

1/12

47,33

236,65

"E"

Hrachovište

11

2597

4408

518

Orná pôda

1/12

43,16

215,8

"E"

Hrachovište

11

2597

4411

457

Orná pôda

1/12

38,08

190,4

"E"

Hrachovište

11

2597

4524

899

Orná pôda

1/12

74,91

374,55

"E"

Hrachovište

11

2598

3002

662

Orná pôda

1/12

51,16

255,8

"E"

Hrachovište

4

2730

4006/ 1

122

Orná pôda

1/4

30,05

150,25

"E"

Hrachovište

4

2730

4006/ 5

33

Orná pôda

1/4

8,25

41,25

"E"

Hrachovište

4

2730

4006/ 9

65

Orná pôda

1/4

16,25

81,25

"E"

Hrachovište

4

2730

5801

392

Orná pôda

1/4

98

490

"E"

Hrachovište

1

3028

2338/ 1

953

Orná pôda

1/1

953

4765

"E"

Hrachovište

1

3028

2969

435

Orná pôda

1/1

435

2175

"E"

Hrachovište

1

3028

3020

349

Orná pôda

1/1

349

1745

"E"

Hrachovište

1

3028

3123

145

Orná pôda

1/1

145

725

"E"

Hrachovište

1

3028

4342

345

Orná pôda

1/1

345

1725

"E"

Hrachovište

1

3028

4455/ 1

3589

Orná pôda

1/1

3589

17945

"E"

Hrachovište

1

3028

6466

123

Orná pôda

1/1

123

615

"E"

Hrachovište

1

3028

6546

42

Orná pôda

1/1

42

210

"E"

Hrachovište

1

3028

6635/ 1

61

Orná pôda

1/1

61

305

"E"

Hrachovište

1

3028

6635/ 2

271

Orná pôda

1/1

271

1355

"E"

Hrachovište

1

3028

6639/ 1

34

Orná pôda

1/1

34

170

"E"

Hrachovište

1

3028

6639/ 2

22

Orná pôda

1/1

22

110

"E"

Hrachovište

4

3352

4455/ 2

1079

Orná pôda

7/10

755,3

3776,5

"E"

Hrachovište

4

3563

5806

1079

Orná pôda

1/4

269,75

1348,75

"E"

Hrachovište

4

3565

5828

849

Orná pôda

1/2

424,5

2122,5

"E"

Hrachovište

4

3565

5829

989

Orná pôda

1/2

49,5

247,5

"E"

Hrachovište

2

3190

2938

1723

Orná pôda

6/7

1476,8

7384

"E"

Hrachovište

21

1372

1912

486

Orná pôda

1/12

40,5

202,5

"E"

Hrachovište

21

1372

1913

547

Orná pôda

1/12

45,5

227,5

"E"

Hrachovište

22

1372

1912

486

Orná pôda

1/12

40,5

202,5

"E"

Hrachovište

22

1372

1913

547

Orná pôda

1/12

45,5

227,5

"E"

Hrachovište

22

1373

4219

403

Orná pôda

1/24

16,79

83,95

"E"

Hrachovište

23

1373

4219

403

Orná pôda

1/24

16,79

83,95

"E"

Hrachovište

16

1402

3355

655

Orná pôda

1/12

54,58

272,9

"E"

Hrachovište

4

1637

3826

162

Orná pôda

1/4

40,5

202,5

"E"

Hrachovište

6

1761

2336

507

Orná pôda

1/12

42,25

211,25

"E"

Hrachovište

7

1761

2336

507

Orná pôda

1/12

42,25

211,25

"E"

Hrachovište

4

1765

2426

435

Orná pôda

1/6

72,5

362,5

"E"

Hrachovište

4

1765

3275/ 1

122

Orná pôda

1/6

20,33

101,65

"E"

Hrachovište

5

1765

2426

435

Orná pôda

1/6

72,5

362,5

"E"

Hrachovište

5

1765

3275/ 1

122

Orná pôda

1/6

20,33

101,65

"E"

Hrachovište

12

1832

3037

356

Orná pôda

1/12

29,66

148,3

"E"

Hrachovište

12

1992

1890

266

Orná pôda

1/12

22,16

110,8

"E"

Hrachovište

12

1992

2198

619

Orná pôda

1/12

51,58

257,9

"E"

Hrachovište

12

1992

2199

450

Orná pôda

1/12

37,5

187,5

"E"

Hrachovište

12

1992

2255

845

Orná pôda

1/12

70,41

352,05

"E"

Hrachovište

12

1992

2256

921

Orná pôda

1/12

76,75

383,75

"E"

Hrachovište

10

705

2278

1662

Orná pôda

2/28

118,71

593,55

"E"

Hrachovište

10

705

4525/ 1

493

Orná pôda

2/28

35,21

176,05

"E"

Hrachovište

10

705

4525/ 2

410

Orná pôda

2/28

29,28

146,4

"E"

Hrachovište

16

1221

4578/ 3

1374

Orná pôda

1/10

137,4

687

"E"

Hrachovište

6

1248

5798

428

Orná pôda

1/8

53,5

267,5

"E"

Hrachovište

6

1248

5799

263

Orná pôda

1/8

32,87

164,35

"E"

Hrachovište

6

1248

6878/ 1

61

Orná pôda

1/8

7,62

38,1

"E"

Hrachovište

6

1248

6878/ 2

61

Orná pôda

1/8

7,62

38,1

"E"

Hrachovište

4

1309

1810/ 1

46

Orná pôda

6/8

34,5

444

"E"

Hrachovište

14

1323

2095

888

Orná pôda

1/10

88,8

131,4

"E"

Hrachovište

11

703

908

184

Orná pôda

8/56

26,28

237,3

"E"

Hrachovište

13

1054

4973

356

Orná pôda

16/120

47,46

52,65

"E"

Hrachovište

20

1055

6357/ 1

158

Orná pôda

96/1440

10,53

102,65

"E"

Hrachovište

20

1055

6357/ 2

308

Orná pôda

96/1440

20,53

75

"E"

Hrachovište

20

1055

6357/ 3

210

Orná pôda

96/1440

15

57,5

"E"

Hrachovište

28

2311

5433

345

Orná pôda

32/960

11,5

68,8

"E"

Hrachovište

28

2311

6223

413

Orná pôda

32/960

13,76

48

"E"

Hrachovište

28

2311

6226

288

Orná pôda

32/960

9,6

35,3

"E"

Hrachovište

26

2312

5435

212

Orná pôda

32/960

7,06

53,3

"E"

Hrachovište

28

2315

6222

320

Orná pôda

32/960

10,66

86,8

"E"

Hrachovište

28

2316

6224

521

Orná pôda

32/960

17,36

1315,8

"E"

Hrachovište

5

2510

2531

1579

Orná pôda

1/6

263,16

2457,5

"E"

Hrachovište

5

2510

2563

2949

Orná pôda

1/6

491,5

737,5

"E"

Hrachovište

5

2510

4397

885

Orná pôda

1/6

147,5

1693,3

"E"

Hrachovište

5

2510

6369

2032

Orná pôda

1/6

338,66

1693,3

"E"

Hrachovište

6

2510

2531

1579

Orná pôda

1/6

263,16

1315,8

"E"

Hrachovište

6

2510

2563

2949

Orná pôda

1/6

491,5

2457,5

"E"

Hrachovište

6

2510

4397

885

Orná pôda

1/6

147,5

737,5

"E"

Hrachovište

6

2510

6369

2032

Orná pôda

1/6

338,66

1693,3

"E"

Hrachovište

21

3682

1902

180

Orná pôda

102/960

19,12

95,6

"E"

Hrachovište

21

3682

4100/ 2

165

Orná pôda

102/960

17,53

87,65

"E"

Hrachovište

12

2407

2378

759

Orná pôda

1/12

63,25

316,25

"E"

Hrachovište

12

2407

2390

486

Orná pôda

1/12

40,5

202,5

"E"

Hrachovište

12

2407

2479

834

Orná pôda

1/12

69,5

347,5

"E"

Hrachovište

12

2407

2480

798

Orná pôda

1/12

66,5

332,5

"E"

Hrachovište

12

2407

2532

1665

Orná pôda

1/12

138,75

693,75

"E"

Hrachovište

13

2474

2204/ 1

453

Trvalý trávnatý porast

21/168

56,62

169,86

"E"

Hrachovište

13

2474

2205/ 1

493

Trvalý trávnatý porast

21/168

61,62

184,86

"E"

Hrachovište

14

2474

2204/ 1

453

Trvalý trávnatý porast

1/8

56,62

169,86

"E"

Hrachovište

14

2474

2205/ 1

493

Trvalý trávnatý porast

1/8

61,62

184,86

"E"

Hrachovište

16

2476

1929

81

Trvalý trávnatý porast

1/12

6,75

20,25

"E"

Hrachovište

16

2476

2154/ 1

520

Trvalý trávnatý porast

1/12

43,33

129,99

"E"

Hrachovište

16

2476

2154/ 2

370

Trvalý trávnatý porast

1/12

30,83

92,49

"E"

Hrachovište

10

2478

5070/ 2

72

Trvalý trávnatý porast

1/12

6

18

"E"

Hrachovište

10

2478

5073/ 2

7

Trvalý trávnatý porast

1/12

0,58

1,74

"E"

Hrachovište

14

2480

2652/ 1

616

Trvalý trávnatý porast

1/12

51,33

153,99

"E"

Hrachovište

14

2480

4068

68

Trvalý trávnatý porast

1/12

5,66

16,98

"E"

Hrachovište

6

2510

2202/1

623

Trvalý trávnatý porast

1/6

103,83

311,49

"E"

Hrachovište

6

2510

2203/ 1

2162

Trvalý trávnatý porast

1/6

360,33

1080,99

"E"

Hrachovište

6

2510

2572/ 1

457

Trvalý trávnatý porast

1/6

76,16

228,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4188

306

Trvalý trávnatý porast

1/6

51

153

"E"

Hrachovište

6

2510

4189

277

Trvalý trávnatý porast

1/6

46,16

138,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4190

313

Trvalý trávnatý porast

1/6

52,16

156,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4214

129

Trvalý trávnatý porast

1/6

21,5

64,5

"E"

Hrachovište

6

2510

4215

148

Trvalý trávnatý porast

1/6

24,66

73,98

"E"

Hrachovište

6

2510

4216

133

Trvalý trávnatý porast

1/6

22,16

66,48

"E"

Hrachovište

14

2573

2557/ 11

566

Trvalý trávnatý porast

1/10

56,6

169,8

"E"

Hrachovište

11

2597

1679

122

Trvalý trávnatý porast

1/12

10,16

30,48

"E"

Hrachovište

11

2597

1777

61

Trvalý trávnatý porast

1/12

5,08

15,24

"E"

Hrachovište

11

2597

2066/ 1

206

Trvalý trávnatý porast

1/12

17,16

51,48

"E"

Hrachovište

11

2597

2067/ 1

25

Trvalý trávnatý porast

1/12

2,08

6,24

"E"

Hrachovište

11

2597

3227

295

Trvalý trávnatý porast

1/12

24,58

73,74

"E"

Hrachovište

11

2597

3228

320

Trvalý trávnatý porast

1/12

26,66

79,98

"E"

Hrachovište

11

2597

3267

252

Trvalý trávnatý porast

1/12

21

63

"E"

Hrachovište

11

2597

3881/ 1

54

Trvalý trávnatý porast

1/12

4,5

13,5

"E"

Hrachovište

11

2597

3881/ 2

222

Trvalý trávnatý porast

1/12

18,5

55,5

"E"

Hrachovište

11

2597

4173

47

Trvalý trávnatý porast

1/12

3,91

11,73

"E"

Hrachovište

11

2597

4174

47

Trvalý trávnatý porast

1/12

3,91

11,73

"E"

Hrachovište

11

2597

4205

288

Trvalý trávnatý porast

1/12

24

72

"E"

Hrachovište

11

2597

4220

579

Trvalý trávnatý porast

1/12

48,25

144,75

"E"

Hrachovište

4

2730

526

39

Trvalý trávnatý porast

1/4

9,75

29,25

"E"

Hrachovište

1

3028

1609

92

Trvalý trávnatý porast

1/1

92

276

"E"

Hrachovište

1

3028

1714

173

Trvalý trávnatý porast

1/1

173

519

"E"

Hrachovište

1

3028

1810/ 3

198

Trvalý trávnatý porast

1/1

198

594

"E"

Hrachovište

1

3028

1983

460

Trvalý trávnatý porast

1/1

460

1380

"E"

Hrachovište

1

3028

3862/ 2

387

Trvalý trávnatý porast

1/1

387

1161

"E"

Hrachovište

1

3028

3862/ 3

878

Trvalý trávnatý porast

1/1

878

2634

"E"

Hrachovište

1

3028

3862/ 5

1788

Trvalý trávnatý porast

1/1

1788

5364

"E"

Hrachovište

1

3028

3870/ 1

34

Trvalý trávnatý porast

1/1

34

102

"E"

Hrachovište

1

3028

3870/ 2

127

Trvalý trávnatý porast

1/1

127

381

"E"

Hrachovište

1

3028

4340/ 1

125

Trvalý trávnatý porast

1/1

125

375

"E"

Hrachovište

1

3028

4340/ 2

236

Trvalý trávnatý porast

1/1

236

708

"E"

Hrachovište

1

3028

5596

145

Trvalý trávnatý porast

1/1

145

435

"E"

Hrachovište

7

3287

3862/ 1

1801

Trvalý trávnatý porast

114/120

1710,95

5132,85

"E"

Hrachovište

10

2047

3852/ 11

26

Trvalý trávnatý porast

2/48

1,08

3,24

"E"

Hrachovište

10

2047

3852/ 12

10

Trvalý trávnatý porast

2/48

0,41

1,23

"E"

Hrachovište

8

2204

2206/ 1

988

Trvalý trávnatý porast

5/28

176,42

529,26

"E"

Hrachovište

21

1372

1924

401

Trvalý trávnatý porast

1/12

33,41

100,23

"E"

Hrachovište

22

1372

1924

401

Trvalý trávnatý porast

1/12

33,41

100,23

"E"

Hrachovište

22

1373

4176

162

Trvalý trávnatý porast

1/24

6,75

20,25

"E"

Hrachovište

22

1373

4177

162

Trvalý trávnatý porast

1/24

6,75

20,25

"E"

Hrachovište

22

1373

4179

108

Trvalý trávnatý porast

1/24

4,5

13,5

"E"

Hrachovište

23

1373

4176

162

Trvalý trávnatý porast

1/24

6,75

20,25

"E"

Hrachovište

23

1373

4177

162

Trvalý trávnatý porast

1/24

6,75

20,25

"E"

Hrachovište

23

1373

4179

108

Trvalý trávnatý porast

1/24

4,5

13,5

"E"

Hrachovište

4

1403

3347

118

Trvalý trávnatý porast

10/192

6,14

18,42

"E"

Hrachovište

4

1403

3348

115

Trvalý trávnatý porast

10/192

5,98

17,94

"E"

Hrachovište

4

1637

3916

191

Trvalý trávnatý porast

1/4

47,75

143,25

"E"

Hrachovište

6

1763

1776

72

Trvalý trávnatý porast

13/84

11,14

33,42

"E"

Hrachovište

6

1763

2015

127

Trvalý trávnatý porast

13/84

19,65

58,95

"E"

Hrachovište

7

1763

1776

72

Trvalý trávnatý porast

13/84

11,14

33,42

"E"

Hrachovište

7

1763

2015

127

Trvalý trávnatý porast

13/84

19,65

58,95

"E"

Hrachovište

4

1765

1889/ 1

198

Trvalý trávnatý porast

1/6

33

99

"E"

Hrachovište

5

1765

1889/ 1

198

Trvalý trávnatý porast

1/6

33

99

"E"

Hrachovište

12

1832

1678

104

Trvalý trávnatý porast

1/12

8,66

25,98

"E"

Hrachovište

7

1978

3862/ 4

529

Trvalý trávnatý porast

3/4

396,75

1190,25

"E"

Hrachovište

12

1992

3322

521

Trvalý trávnatý porast

1/12

43,41

130,23

"E"

Hrachovište

12

1992

3882/ 1

61

Trvalý trávnatý porast

1/12

5,08

15,24

"E"

Hrachovište

12

1992

3882/ 2

185

Trvalý trávnatý porast

1/12

15,41

46,23

"E"

Hrachovište

10

705

4112/ 1

382

Trvalý trávnatý porast

2/28

27,28

81,84

"E"

Hrachovište

10

705

4112/ 2

26

Trvalý trávnatý porast

2/28

1,85

5,55

"E"

Hrachovište

21

252

1286

102

Trvalý trávnatý porast

102/960

10,83

32,49

"E"

Hrachovište

21

252

1702/ 1

40

Trvalý trávnatý porast

102/960

4,25

12,75

"E"

Hrachovište

3

1310

1809

19

Trvalý trávnatý porast

6/8

14,25

42,75

"E"

Hrachovište

11

1994

553

137

Trvalý trávnatý porast

1/12

11,41

34,23

"E"

Hrachovište

11

1994

1445

160

Trvalý trávnatý porast

1/12

13,33

39,99

"E"

Hrachovište

21

1059

3569

329

Trvalý trávnatý porast

16/240

21,93

65,79

"E"

Hrachovište

21

1059

3595

191

Trvalý trávnatý porast

16/240

12,73

38,19

"E"

Hrachovište

21

1059

3601

126

Trvalý trávnatý porast

16/240

8,4

25,2

"E"

Hrachovište

28

2311

4054

50

Trvalý trávnatý porast

32/960

1,66

4,98

"E"

Hrachovište

28

2311

4055

50

Trvalý trávnatý porast

32/960

1,66

4,98

"E"

Hrachovište

28

2311

4056

72

Trvalý trávnatý porast

32/960

2,4

7,2

"E"

Hrachovište

28

2311

4057

119

Trvalý trávnatý porast

32/960

3,96

11,88

"E"

Hrachovište

5

2510

2202/ 1

623

Trvalý trávnatý porast

1/6

103,83

311,49

"E"

Hrachovište

5

2510

2203/ 1

2162

Trvalý trávnatý porast

1/6

360,33

1080,99

"E"

Hrachovište

5

2510

2572/ 1

457

Trvalý trávnatý porast

1/6

76,16

228,48

"E"

Hrachovište

5

2510

4188

306

Trvalý trávnatý porast

1/6

51

153

"E"

Hrachovište

5

2510

4189

277

Trvalý trávnatý porast

1/6

46,16

138,48

"E"

Hrachovište

5

2510

4190

313

Trvalý trávnatý porast

1/6

52,16

156,48

"E"

Hrachovište

5

2510

4214

129

Trvalý trávnatý porast

1/6

21,5

64,5

"E"

Hrachovište

5

2510

4215

148

Trvalý trávnatý porast

1/6

24,66

73,98

"E"

Hrachovište

5

2510

4216

133

Trvalý trávnatý porast

1/6

22,16

66,48

"E"

Hrachovište

6

2510

2202/ 1

623

Trvalý trávnatý porast

1/6

103,83

311,49

"E"

Hrachovište

6

2510

2203/ 1

2162

Trvalý trávnatý porast

1/6

360,33

1080,99

"E"

Hrachovište

6

2510

2572/ 1

457

Trvalý trávnatý porast

1/6

76,16

228,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4188

306

Trvalý trávnatý porast

1/6

51

153

"E"

Hrachovište

6

2510

4189

277

Trvalý trávnatý porast

1/6

46,16

138,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4190

313

Trvalý trávnatý porast

1/6

52,16

156,48

"E"

Hrachovište

6

2510

4214

129

Trvalý trávnatý porast

1/6

21,5

64,5

"E"

Hrachovište

6

2510

4215

148

Trvalý trávnatý porast

1/6

24,66

73,98

"E"

Hrachovište

6

2510

4216

133

Trvalý trávnatý porast

1/6

22,16

66,48

"E"

Hrachovište

21

3682

1702/ 2

21

Trvalý trávnatý porast

102/960

2,23

6,69

"E"

Hrachovište

21

3682

1716

155

Trvalý trávnatý porast

102/960

16,46

49,38

"E"

Hrachovište

21

3682

1882

184

Trvalý trávnatý porast

102/960

19,55

58,65

"E"

Hrachovište

21

3682

3455

406

Trvalý trávnatý porast

102/960

43,13

129,39

"E"

Hrachovište

21

3682

3457

529

Trvalý trávnatý porast

102/960

56,2

168,6

"E"

Hrachovište

21

3682

4111

151

Trvalý trávnatý porast

102/960

16,04

48,12

"E"

Hrachovište

12

2407

1889/ 2

295

Trvalý trávnatý porast

1/12

24,58

73,74

"E"

Hrachovište

12

2407

2001

284

Trvalý trávnatý porast

1/12

23,66

70,98

"E"

Hrachovište

12

2407

2002/ 1

46

Trvalý trávnatý porast

1/12

3,83

11,49

"E"

Hrachovište

12

2407

2002/ 2

96

Trvalý trávnatý porast

1/12

8

24

"E"

Hrachovište

12

2407

2016

112

Trvalý trávnatý porast

1/12

9,33

27,99

"E"

Hrachovište

12

2407

2017

72

Trvalý trávnatý porast

1/12

6

18

"E"

Hrachovište

12

2407

2549/ 1

860

Trvalý trávnatý porast

1/12

71,66

214,98

"E"

Hrachovište

12

2407

2559/ 1

220

Trvalý trávnatý porast

1/12

18,33

54,99

"E"

Hrachovište

12

2407

2564/ 1

240

Trvalý trávnatý porast

1/12

20

60

"E"

Hrachovište

12

2407

2650/ 1

742

Trvalý trávnatý porast

1/12

61,83

185,49

"E"

Hrachovište

12

2407

2651/ 1

659

Trvalý trávnatý porast

1/12

54,91

164,73

"E"

Hrachovište

12

2407

3266

144

Trvalý trávnatý porast

1/12

12

36

"E"

Hrachovište

12

2407

3321

572

Trvalý trávnatý porast

1/12

47,66

142,98

"E"

Hrachovište

12

2094

5546

60

Záhrada

1/12

5

50

"E"

Hrachovište

11

470

1146

100

Záhrada

1/12

8,33

83,3

"C"

Hrachovište

11

1994

1385

54

Záhrada

1/12

4,5

45

"E"

Hrachovište

14

994

311/ 1

79

Záhrada

16/240

5,26

52,6

"E"

Hrachovište

14

994

311/ 2

36

Záhrada

16/240

2,4

24

"E"

Hrachovište

14

994

320/ 1

301

Záhrada

16/240

20,06

200,6

"E"

Hrachovište

14

994

320/ 2

5

Záhrada

16/240

0,33

3,3

"E"

Hrachovište

14

994

323

54

Záhrada

16/240

3,6

36

"E"

Hrachovište

14

994

324

61

Záhrada

16/240

4,06

40,6

"E"

Hrachovište

14

994

327

126

Záhrada

16/240

8,4

84

"E"

Hrachovište

 

 1. Adresa a lehota na doručovanie ponúk:

JUDr. Vladimír Fraňo, správca  so sídlom kancelárie: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Lehota na doručenie záväznej ponuky:

Lehota na doručenie písomnej záväznej ponuky záujemcu do kancelárie likvidátora je do 15 dní, odo dňa zverejnenia tohto  oznámenia v Obchodnom vestníku. Záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Likvidátora, nestačí podanie záväznej ponuky na poštovú prepravu, resp. jej zaslanie faxom, elektronicky ani iným spôsobom v posledný deň lehoty.

Na záväzné ponuky doručené po stanovenej lehote na doručovanie záväzných ponúk, Likvidátor nebude prihliadať.

 

Náležitosti záväznej ponuky:

Likvidátor bude prihliadať pri vyhodnocovaní súťažného konania len na tie záväzné ponuky záujemcov, ktoré budúv určenom termíne doručené do kancelárie Likvidátora a ktoré budú obsahovať:

· meno a priezvisko fyzickej osoby, resp. presné obchodné meno právnickej osoby;

· dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných právnických

osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie;

· tel. kontakt prípadne mailový kontakt;

· trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt, resp. sídlo pri právnických osobách;

· výšku ponúkanej kúpnej ceny;

· adresu na doručovanie písomností v ponukovom konaní;

· vyhlásenie záujemcu, že v plnom rozsahu prijíma podmienky tohto súťažného konania, tak ako sú špecifikované v tomto 

  oznámení;

· zloženie zábezpeky na kúpnu cenu;

· bankové spojenie vo forme IBAN, na ktorý bude vrátená zábezpeka na kúpnu cenu v prípade vyhodnotenia ponuky 

  záujemcu ako neúspešnej;

· obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť označená nápisom ,,PD VAĎOVCE – súťaž – NEOTVÁRAŤ“

 1. Vyhodnotenie súťaže

Likvidátor vyhodnotí súťaž bezodkladne po uplynutí lehoty na doručenie záväzných ponúk do kancelárie Likvidátora, pričom po splnení formálnych náležitostí bude hlavným kritériom pri hodnotení ponúk výška ponúknutej kúpnej ceny.

 1. Osobitné ustanovenia

Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Likvidátora, pričom je oprávnený všetky doručené záväzné ponuky odmietnuť, a to najmä z dôvodu neprimerane nízkej ponúknutej ceny.

Každý účastník je povinný zložiť v prospech účtu Likvidátora vedeného v Tatra banka, a. s., IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598 zábezpeku na kúpnu cenu vo výške 25 % z celkovej ponúknutej kúpnej ceny.

(ďalej len ako „Zábezpeka“)

Zábezpeku je každý záujemca povinný poukázať na bankový účet likvidátora vedený v Tatra banke, a. s.,

IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598, a to najneskôr do 14:00 hod. posledného dňa lehoty na podávanie záväzných ponúk, t. j. do 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Zábezpeku na kúpnu cenu nie je možné nahradiť notárskou úschovou peňazí ani vložením hotovosti k rukám Likvidátora.

Záujemca, ktorý bude vyhodnotený ako víťazný sa zaväzuje, že v stanovenej lehote 7 (sedem) dní odo dňa oznámenia úspechu v ponukovom konaní uhradiť na účet Likvidátora vedený v Tatra banke, a. s., IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598 zostávajúcu časť ponúkanej kúpnej ceny (75%) a následne do 7 (sedem) dní od predloženia návrhu Zmluvy o predaji podniku túto zmluvu uzavrieť a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri prevode vlastníckeho práva na katastri nehnuteľností.

Pre prípad, že víťazný záujemca si nesplní povinnosť uzatvoriť s Likvidátorom zmluvu, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 % uhradenej Zábezpeky na kúpnu cenu, pričom zmluvnú pokutu je Likvidátor oprávnený započítať so zaplatenou Zábezpekou.

Zábezpeka zaplatená neúspešným záujemcom bude vrátená, a to najneskôr od 7 (siedmich) pracovných dní ododňa vyhotovenia zápisnice z úkonu otvárania obálok. Náklady spojené s nadobudnutím vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania v plnom rozsahu znáša kupujúci, vrátane nákladov na správne poplatky.

 

JUDr. Vladimír Fraňo, správca