Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K/4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  03601  Martin
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 228 z roku 2021 dňa 29.11.2021
 • Spisová značka - súd 9K/4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9K4/2018 S 1336
Text

Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1

1. Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1 500 Eur zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 01.08.2018 a vedeného pod položkou denníka D18 preddavky na konkurzné konanie, položka registra 23 rok 2018 poukázaný na účet úpadcu na základe právoplatného uznesenia Okresného súdu v Žiline  9K/4/2018-119 zo dňa 16. 11. 2018.

V Martine dňa 24. 11. 2021                                                                JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca