Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 232 z roku 2022 dňa 5.12.2022
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Typ SZM: Pohľadávka z účtu

Dátum zapísania: 30.11.2022

Názov/Popis: Pohľadávka z účtu úpadcu IBAN: SK1775000000000025705613, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., vo výške 300,- Eur, ku dňu 17.10.2022 - po pripísaní neidentifikovanej platby z bankového účtu IBAN: SK4709000000005191324309, vedený v SLSP, a.s.

Dôvod zapísania: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Zaradenie do podstaty: Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s.

Súpisová hodnota: 300,00 €

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.11.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION, a.s. v konkurze