Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2023 dňa 28.2.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA 042022 z 06.12.2022, splatná do 31.12.2022, v sume 145,32 Eur (s DPH) za nájom nebytových priestorov 10/2022 - 12/2022, veriteľ: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42499500

145.32

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.02.2022

Mgr. Xénia Hofierková, správca úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze