Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/7/2022

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

 • Úpadca ZORNICA BANKO FASHION a.s.
  IČO: 34142568
  Textilná 4
  95712  Bánovce nad Bebravou
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2023 dňa 1.3.2023
 • Spisová značka - súd 38K/7/2022
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/7/2022 S1531
Text

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

 

Peňažná pohľadávka

Oddelená podstata: 1. Československá obchodná banka, a.s., 1. Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s. r. o.

FA 214011086 z 11.03.2021, splatná do 19.03.2021, v sume 1084,92 Eur (s DPH) za dodanie 300ks ochranných rúšok + poštovné a balné; veriteľ: UNIMAL SK s. r. o., Komárňanská 54, 947 01  Hurbanovo, IČO: 51232383

1084,92

 

 

 

 

Dôvod zápisu: majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

Dátum zápisu: 24.02.2023

V Dubnici nad Váhom, dňa 24.02.2023

Mgr. Xénia Hofierková, správca

úpadcu ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze