Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26K/26/2012
19.7.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Veľké Kapušany Košický
26K/28/2012
19.7.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
19.7.2012
Hutné stavby Slovakia a.s. v likvidácii
IČO: 31701400
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31K/27/2012 31K/27/2012 S1178
19.7.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Imrich Krupička Michalovce Košický
32K/5/2012 32K/5/2012 S1361
19.7.2012
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ivan Roháč Košice Košický
26K/10/2010 26K/10/2010S996
19.7.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Natasa Kucerova Košická Belá Košický
19.7.2012
ERBE STAVEBNINY s.r.o.
IČO: 36706027
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Michalovce Košický
18.7.2012
Spišsko-gemerský sociál. podnik, n.o.
IČO: 35582944
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Rožňava Košický
31K/10/2012
18.7.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
18.7.2012
PLYNMONT-KOMP spol. s r.o.
IČO: 31711561
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Igor Varga Strážske Košický
17.7.2012
AA Servis s.r.o. Košice
IČO: 31704131
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
26K/31/2011
17.7.2012
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.7.2012
MILKCENTRUM, s.r.o.
IČO: 36184136
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
17.7.2012
FRUCONA Košice, a.s.
IČO: 31709346
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
32K/5/2012 32K/5/2012 S1361
17.7.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivan Roháč Košice Košický
31K/4/2012 31K/4/2012 S1407
17.7.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martin Morochovič Košice Košický
17.7.2012
Wexim, a.s. v konkurze
IČO: 36212849
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Erika Šimová Rožňava Košický
17.7.2012
ERBE STAVEBNINY s.r.o.
IČO: 36706027
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Michalovce Košický
17.7.2012
ERBE STAVEBNINY s.r.o.
IČO: 36706027
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Michalovce Košický
26K/1/2012 26K/1/2012 S1270-169
16.7.2012
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slávka Molčanyiová Kysak Košický