Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24OdK/2/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Čáry Trnavský
24OdK/1/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Chtelnica Trnavský
23OdK/77/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Brestovany Trnavský
23OdK/78/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Šúrovce Trnavský
20OdK/76/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
20OdK/77/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dubovany Trnavský
20OdK/78/2024
23.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Kúty Trnavský
36OdK/65/2024 36OdK/65/2024 S1784
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Dunajská Streda Trnavský
36OdK/65/2024 36OdK/65/2024 S1784
23.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Dunajská Streda Trnavský
36OdK/65/2024 36OdK/65/2024 S1784
23.5.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. Dunajská Streda Trnavský
60OdK/72/2024 60OdK/72/2024 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Jelka Trnavský
60OdK/72/2024 60OdK/72/2024 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Jelka Trnavský
20OdK/62/2024 20OdK/62/2024 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Hubice Trnavský
20OdK/62/2024 20OdK/62/2024 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Hubice Trnavský
60OdK/127/2023 60OdK/127/2023 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Sereď Trnavský
23OdK/87/2023 23OdK/87/2023 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Veľké Blahovo Trnavský
25OdK/221/2019 25OdK/221/2019 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Veľká Mača Trnavský
28OdK/108/2019 28OdK/108/2019 S1256
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Kúty Trnavský
60OdK/13/2024 60OdK/13/2024 S1809
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Čelustka Šaštín-Stráže Trnavský
60OdK/5/2024 60OdK/5/2024 S1809
23.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Čelustka Brodské Trnavský