Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23OdK/266/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Kopčany Trnavský
23OdK/265/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
23OdK/264/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
23OdK/263/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Horná Potôň Trnavský
20OdK/133/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Moravany nad Váhom Trnavský
20OdK/134/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Madunice Trnavský
20OdK/135/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Čierna Voda Trnavský
60OdK/264/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
6.12.2023
FIT möbel SK,
IČO: 36823384
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
60OdK/263/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
60OdK/262/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
60OdK/261/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Veľké Kostoľany Trnavský
60OdK/259/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Veľké Dvorníky Trnavský
60OdK/258/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Veľký Meder Trnavský
60OdK/256/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Veľký Meder Trnavský
60OdK/255/2023
6.12.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Hviezdoslavov Trnavský
2OdK/466/2023 2OdK/466/2023 S2049
6.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Creditor, k.s. Jelka Trnavský
2OdK/466/2023 2OdK/466/2023 S2049
6.12.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Creditor, k.s. Jelka Trnavský
2OdK/466/2023 2OdK/466/2023 S2049
6.12.2023
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Creditor, k.s. Jelka Trnavský
23OdK/148/2023 23OdK/148/2023 S1634
6.12.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Hana Sopko LL.M. Senica Trnavský