Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
36OdK/288/2023 36OdK/288/2023 S422
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Veľký Meder Trnavský
23OdK/3/2022 23OdK/3/2022 S1226
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Skalica Trnavský
23OdK/3/2022 23OdK/3/2022 S1226
1.3.2024
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Skalica Trnavský
36OdK/23/2024 36OdK/23/2024 S1948
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu REDANT RECOVERY, k.s. Špačince Trnavský
36OdK/23/2024 36OdK/23/2024 S1948
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu REDANT RECOVERY, k.s. Špačince Trnavský
36OdK/25/2024 36OdK/25/2024 S1398
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Michalička Galanta Trnavský
20OdK/7/2024 20OdK/7/2024 S2051
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Belovičová Sládkovičovo Trnavský
20OdK/7/2024 20OdK/7/2024 S2051
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Zuzana Belovičová Sládkovičovo Trnavský
36OdK/281/2023 36OdK/281/2023 S1622
1.3.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martin Žilák Trhová Hradská Trnavský
36OdK/286/2023 36OdK/286/2023 S1272
1.3.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Borský Svätý Jur Trnavský
23OdK/25/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Ružindol Trnavský
23OdK/23/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Jahodná Trnavský
9K/3/2023
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Sereď Trnavský
1K/7/2021
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dunajská Streda Trnavský
23OdK/26/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Smolinské Trnavský
23OdK/24/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Čáry Trnavský
23OdK/22/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Kráľov Brod Trnavský
23OdK/21/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský
23OdK/27/2024
1.3.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Štvrtok na Ostrove Trnavský
1.3.2024
KAUFER s.r.o.
IČO: 36498114
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Dunajská Streda Trnavský