Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23K/39/2014
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Čierna Voda Trnavský
25K/4/2014
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Cerová Trnavský
60NcKR/5/2023
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Kátov Trnavský
25K/7/2014
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Cerová Trnavský
25K/13/2016
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Piešťany Trnavský
36OdK/197/2023
29.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Horné Saliby Trnavský
29.9.2023
Lukáš Neshoda
IČO: 44469161
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Bratislava III Senica Trnavský
28.9.2023
ADA WASTE
IČO: 36242560
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Galanta Trnavský
31OdK/186/2023
28.9.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Čierny Brod Trnavský
60OdK/183/2023 60OdK/183/2023 S1636 TT
28.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Trnava Trnavský
9K/3/2023 9K/3/2023 S1806
28.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu DAREKON, k. s. Sereď Trnavský
36OdK/164/2023 36OdK/164/2023S2069
28.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KONFRERO Insolvency k. s. Cífer Trnavský
20OdK/64/2023 20OdK/64/2023 S1143
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Miroslav R. Šefčík PhD. Horné Saliby Trnavský
36OdK/194/2023 36OdK/194/2023 S1143
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Miroslav R. Šefčík PhD. Horné Saliby Trnavský
23OdK/183/2023 23OdK/183/2023 S1143
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Miroslav R. Šefčík PhD. Košolná Trnavský
36OdK/175/2023 36OdK/175/2023 S1263
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Šaštín-Stráže Trnavský
23OdK/171/2023 23OdK/171/2023 S2009
28.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Šaštín-Stráže Trnavský
60OdK/164/2023 60OdK/164/2023 S1263
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Piešťany Trnavský
23OdK/120/2023 23OdK/120/2023 S1263
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Václav Sosna Kúty Trnavský
36OdK/156/2023 36OdK/156/2023 S1806
28.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu DAREKON, k. s. Sereď Trnavský