Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
60OdK/167/2023 60OdK/167/2023 S1977
28.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Vrakúň Trnavský
60OdK/115/2023 60OdK/115/2023 S489
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Volárová Dvorníky Trnavský
28.9.2023
FOFIN ARÉNA, s.r.o.
IČO: 36239437
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Hlohovec Trnavský
36OdK/119/2023 36OdK/119/2023 S1398
28.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Michalička Trstená na Ostrove Trnavský
23OdK/72/2023 23OdK/72/2023 S1772
28.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marieta Katona Horné Saliby Trnavský
28.9.2023
DARUTIL, s.r.o.
IČO: 36253171
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu UBC 2020, k.s. Dunajská Streda Trnavský
3K/28/2022 3K/28/2022 S1977
27.9.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová Bučany Trnavský
60OdK/132/2023 60OdK/132/2023 S1272
27.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Jaslovské Bohunice Trnavský
60OdK/132/2023 60OdK/132/2023 S1272
27.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Renata Petrová Jaslovské Bohunice Trnavský
23OdK/181/2023 23OdK/181/2023 S1272
27.9.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Dunajská Streda Trnavský
20OdK/25/2023 20OdK/25/2023 S1272
27.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Renata Petrová Zemianske Sady Trnavský
60OdS/2/2023 60OdS/2/2023 S1272
27.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára Oznámenie správcu Ing. Renata Petrová Sereď Trnavský
36OdK/151/2023 36OdK/151/2023 S1505
27.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Borský Mikuláš Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
1K/24/2022 1K/24/2022 S296
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Sereď Trnavský
1K/2/2023 1K/2/2023 S580
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Gabriela Bírošová Sereď Trnavský
20OdK/67/2023 20OdK/67/2023 S1939
26.9.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Veľké Blahovo Trnavský
20OdK/67/2023 20OdK/67/2023 S1939
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Veľké Blahovo Trnavský
23OdK/172/2023 23OdK/172/2023 S422
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Hlohovec Trnavský
23OdK/167/2023 23OdK/167/2023 S422
26.9.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Alena Kaplanová Trnava Trnavský