Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20OdK/142/2023 20OdK/142/2023 S1131
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Dunajská Streda Trnavský
60OdK/35/2024 60OdK/35/2024 S1131
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Senica Trnavský
23OdK/40/2024 23OdK/40/2024 S1804
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Zlaté Klasy Trnavský
60OdK/2/2024 60OdK/2/2024 S1505
17.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Mostová Trnavský
60OdK/2/2024 60OdK/2/2024 S1505
17.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Mostová Trnavský
60OdK/293/2023 60OdK/293/2023 S1148
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Dechtice Trnavský
36OdK/290/2023 36OdK/290/2023 S1148
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
60OdK/27/2024 60OdK/27/2024 S1804
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Senica Trnavský
20OdK/66/2024 20OdK/66/2024 S1948
17.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu REDANT RECOVERY, k.s. Baka Trnavský
20OdK/66/2024 20OdK/66/2024 S1948
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu REDANT RECOVERY, k.s. Baka Trnavský
25OdK/81/2017 25OdK/81/2017 S1685
17.5.2024
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Trnavský správcovský dom, k. s. Buková Trnavský
23OdK/67/2024 23OdK/67/2024 S1272
17.5.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Zlaté Klasy Trnavský
23OdK/67/2024 23OdK/67/2024 S1272
17.5.2024
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Zlaté Klasy Trnavský
23OdK/67/2024 23OdK/67/2024 S1272
17.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Zlaté Klasy Trnavský
17.5.2024
Prvá Osinski správcovská,
IČO: 47800801
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava 1 Trnavský
16.5.2024
TOPTEL s.r.o.
IČO: 35711876
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
20OdK/72/2024
16.5.2024
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Pata Trnavský
16.5.2024
Regionálna investičná, spol. s r. o.
IČO: 44184255
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Topoľníky Trnavský
28OdK/11/2018 28OdK/11/2018 S1226
16.5.2024
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Miriam Šefčíková PhD. Majcichov Trnavský
36OdK/63/2024 36OdK/63/2024 S1700
16.5.2024
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Sereď Trnavský