Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/309/2017 2OdK/309/2017S1484
27.10.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/270/2020 4OdK/270/2020 S1159
26.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Matiašovce Prešovský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
19.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
3.2.2014
SCOTIA Logistics spol. s r.o.
IČO: 34102736
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KONRES k.s. -
31OdK/25/2021 31OdK/25/2021 S1508
23.8.2021
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Róbert Podhorský - Dúbravka Bratislavský
40OdK/182/2019 40OdK/182/2019 S1926
21.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jakub Sáska 02 001
40OdK/182/2019 40OdK/182/2019 S 1926
10.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jakub Sáska 02 001
27OdK/187/2018 27OdK/187/2018 S1351
5.11.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Jozef Kulich 94603Kolárovo)
31OdK/211/2019 31OdK/211/2019 S296
19.2.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Babindol Nitriansky
31OdK/211/2019 31OdK/211/2019 S296
19.2.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Babindol Nitriansky
18.4.2017
Štátny majetok Bajč, štátny podnik v likvidácii
IČO: 00192881
iné Vyrovnanie Krajský súd v Bratislave Bajč Nitriansky
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
20.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
13.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
19.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
8.3.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
31.3.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
14.4.2021
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/336/2020 2OdK/336/2020 S1716
4.5.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický