Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/309/2017 2OdK/309/2017S1484
27.10.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová Banská Štiavnica Banskobystrický
4OdK/270/2020 4OdK/270/2020 S1159
26.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Daniel Fink Matiašovce Prešovský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
26OdK/2/2021 26OdK/2/2021S1700
10.2.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Zlaté Klasy Trnavský
3.2.2014
SCOTIA Logistics spol. s r.o.
34102736
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KONRES k.s. -
40OdK/182/2019 40OdK/182/2019 S1926
21.8.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jakub Sáska 02 001
27OdK/187/2018 27OdK/187/2018 S1351
5.11.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Jozef Kulich 94603Kolárovo)
31OdK/211/2019 31OdK/211/2019 S296
19.2.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Babindol Nitriansky
31OdK/211/2019 31OdK/211/2019 S296
19.2.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Richard Schwarz Babindol Nitriansky
18.4.2017
Štátny majetok Bajč, štátny podnik v likvidácii
00192881
iné Vyrovnanie Krajský súd v Bratislave Bajč Nitriansky
1K/28/2013 1K/28/2013/S1189
14.6.2013
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
1K/28/2013 1K/28/2013/S1189
6.8.2013
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/468/2020 2OdK/468/2020 S1699
4.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2K/36/2011 S640 2K/36/2011
27.1.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ondrej Zachar Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.5.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
2OdK/290/2020 2OdK/290/2020 S1169
28.7.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický