Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/55/2017 4OdK/55/2017
26.7.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Mário Keleti Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/55/2017 4OdK/55/2017-S1241
20.9.2017
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mário Keleti Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/55/2017 4OdK/55/2017 S 1241
15.12.2017
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Mário Keleti Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/800/2018 5OdK/800/2018 S1297
11.1.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/800/2018 5OdK/800/2018 S1297
11.1.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/800/2018 5OdK/800/2018 S1297
11.1.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/800/2018 5OdK/800/2018 S1297
18.3.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Andrea Balážiková PhD. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/476/2018 5OdK/476/2018 S1253
12.10.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/476/2018 5OdK/476/2018 S1253
12.10.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/476/2018 5OdK/476/2018 S1253
14.12.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Marián Holúbek Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/466/2020 2OdK/466/2020 S1606
4.11.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/466/2020 2OdK/466/2020 S1606
4.11.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Radka Longauerová Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/653/2018 2OdK/653/2018 S 1704
25.7.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/653/2018 2OdK/653/2018 S 1704
25.7.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/653/2018 2OdK/653/2018 S 1704
31.8.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/653/2018 2OdK/653/2018 S 1704
18.9.2018
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
2OdK/653/2018 2OdK/653/2018 S 1704
25.10.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/212/2018 5OdK/212/2018 S1153
11.7.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/212/2018 5OdK/212/2018 S1153
11.7.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/212/2018 5OdK/212/2018 S1153
11.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec Žiar nad Hronom Banskobystrický