Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3OdK/82/2017 3OdK/82/2017/S1326
18.9.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog - Komov Banskobystrický
3OdK/82/2017 3OdK/82/2017/S1326
18.10.2017
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog - Komov Banskobystrický
3OdK/82/2017 3OdK/82/2017/S1326
9.11.2017
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog - Komov Banskobystrický
4OdK/675/2018
27.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
7.8.2012
ZH- Bašta, s.r.o. „ v likvidácii“
36790257
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jeannette Kadlecajová Žiar nad Hronom Banskobystrický
26.6.2015
PLAST RECYKLING, a.s. (predtým TRANSFORM RECYKLING, a.s.)
36769576
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Alexander Kasatkin Žiar nad Hronom Banskobystrický
4K/7/2016 4K/7/2016 S1704
2.5.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu KRIVANKON, k. s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/61/2018 4OdK/61/2018 S1716
9.2.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/617/2019 5OdK/617/2019 S1475
28.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec - Banskobystrický
4K27/2016 2K 27/2016 S 1432
16.8.2016
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr Katarína Milanská 114/28 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
4OdK/292/2020 4Odk/292/2020 S699
16.7.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gajdošíková 30 Banskobystrický
3OdK/198/2017 3OdK/198/2017 - S 609
29.3.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marta Todekova 977 01 Brezno Banskobystrický
2K/17/2015 2K/17/2015 S1615
12.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Alexander Kasatkin 984 01 Lučenec Banskobystrický
2OdK/118/2020
3.3.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
2OdK/644/2019
3.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020
29.5.2020
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018
13.11.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický