Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4K/7/2016 4K/7/2016 S1704
2.5.2016
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu KRIVANKON, k. s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
4OdK/61/2018 4OdK/61/2018 S1716
9.2.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Žiar nad Hronom Banskobystrický
26.6.2015
PLAST RECYKLING, a.s. (predtým TRANSFORM RECYKLING, a.s.)
36769576
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Alexander Kasatkin Žiar nad Hronom Banskobystrický
7.8.2012
ZH- Bašta, s.r.o. „ v likvidácii“
36790257
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jeannette Kadlecajová Žiar nad Hronom Banskobystrický
5OdK/617/2019 5OdK/617/2019 S1475
28.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec - Banskobystrický
4K27/2016 2K 27/2016 S 1432
16.8.2016
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr Katarína Milanská 114/28 Banskobystrický
4OdK/479/2020 4OdK/479/2020 S1764
23.12.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu insolva, k.s. 1562/13 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
4OdK/292/2020 4Odk/292/2020 S699
16.7.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gajdošíková 30 Banskobystrický
3OdK/198/2017 3OdK/198/2017 - S 609
29.3.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marta Todekova 977 01 Brezno Banskobystrický
2K/17/2015 2K/17/2015 S1615
12.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Alexander Kasatkin 984 01 Lučenec Banskobystrický
2OdK/118/2020
3.3.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
2OdK/644/2019
3.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/300/2020
29.5.2020
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018
13.11.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
5OdK/290/2018
25.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
5OdK/290/2018
27.7.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Abovce Banskobystrický
4OdK/1061/2018 4OdK/1061/2018 S1432
21.11.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Katarína Milanská Abovce Banskobystrický