Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26OdS/8/2019
17.10.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Pereš Košický
26OdS/8/2019
25.2.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - Pereš Košický
10.12.2015
Energetické služby a servis, a.s. v konkurze
IČO: 35818760
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Iveta Petejová Kráľovský Chlmec Košický
26OdK/158/2020 26OdK/158/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/158/2020 26OdK/158/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/158/2020 26OdK/158/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/138/2020 26OdK/138/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/138/2020 26OdK/138/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/138/2020 26OdK/138/2020 S1752
9.7.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
26OdK/138/2020 26OdK/138/2020 S1752
27.5.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Sečovce Košický
32K/24/2016 32K/24/2016 S1590
6.10.2016
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Advisors k.s. Slovinky Košický
5.2.2019
Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy
IČO: 35554665
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Veronika Hrvolová Spišské Vlachy Košický
31OdK/540/2019 31OdK/540/2019S996
10.1.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Nataša Kučerová Veľká Ida Košický
32OdK/207/2021 32OdK/207/2021 S762
9.9.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Oľga Kmeťová CSc. Veľká Ida Košický
32OdK/319/2022 32OdK/319/2022 S1323
22.11.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik Vítkovce Košický
30K/3/2013 30K/3/2013/S1565
12.6.2015
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Štítnik Košický
30K/3/2013 30K/3/2013/S1565
24.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Štítnik Košický
31OdK/44/2019
12.2.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I (pošta) Budimír Košický
21.4.2015
Roľnícke družstvo Pod Soroškou
IČO: 31701230
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Imrich Krupička , Košický
30OdK/332/2019
11.12.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I 04001 Košický