Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26K/32/2011 26K/32/2011 - S1285
3.1.2012
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
32K/21/2010-96 korpo/25/10kra
16.2.2012
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KOR - PO, k.s. Košický
9K/58/2009 S 715 9K/58/2009
1.3.2012
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
S1292/26K/52/2011 26K/52/2011
14.5.2012
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/4/2012 S1407 31K/4/2012
29.5.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
26K/1/2012 S1270-165 26K/1/2012
12.7.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/4/2012 S1407 31K/4/2012
12.7.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/40/2012 S714/Loff/006/12
11.6.2012
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/40/2012 S714/Loff/007/12
28.6.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/40/2012 S714/Loff/008/12
16.7.2012
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/40/2010 S714/Loff/009/13
4.10.2012
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/40/2010 S714/Loff/010/12
25.10.2012
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
26K/32/2012 26K/32/2012 S1283
24.10.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
26K/32/2012 26K/32/2012 S1283
24.10.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
26K/32/2012 26K/32/2012 S1283
23.11.2012
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
26K/10/2010S996 26K/10/2010
23.8.2012
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
9K/40/2009 9K/40/2009 S 859
30.10.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický
31K/44/2012 31K/44/2012 S1169
6.11.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Košický
31K/44/2012 31K/44/2012 S1169
6.11.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Košický
31K/36/2012 S 1329 31K/36/2012
12.12.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Fyzická osoba Košický