Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/511/2018 5OdK/511/2018 S1821
24.9.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Župkov, s miestom podnikania Partizánska 9/8, 966 81 Žarnovica Banskobystrický
5OdK/511/2018 5OdK/511/2018 S1821
20.11.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Župkov, s miestom podnikania Partizánska 9/8, 966 81 Žarnovica Banskobystrický
5OdK/511/2018 5OdK/511/2018 S1821
24.9.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Župkov, s miestom podnikania Partizánska 9/8, 966 81 Žarnovica Banskobystrický
5OdK/511/2018 5OdK/511/2018 S1821
22.11.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu T.R.I. Solutions k.s. Župkov, s miestom podnikania Partizánska 9/8, 966 81 Žarnovica Banskobystrický
2OdK/1153/2018
21.12.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
2OdK/189/2017
31.7.2017
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
4OdK/965/2019
27.11.2019
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/968/2019
2.12.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
2OdK/1032/2019
5.12.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/77/2020
19.2.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
2OdK/91/2019
13.2.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
2OdK/1172/2018
28.12.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/161/2018
15.6.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
4OdK/38/2018
23.1.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/511/2018
17.9.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/93/2019
11.2.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
3OdK/340/2017
15.11.2017
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/76/2018
23.5.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
5OdK/39/2021
2.3.2021
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Župkov Banskobystrický
2OdK/91/2019 2OdK/91/2019 S1530
18.2.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Naďa Bôžiková Župkov Banskobystrický