Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
31R/3/2011 S 1375 31R/3/2011
21.11.2011
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jarmila Dudekova Luhyňa Košický
31R/3/2011 31R/3/2011 S 1375
5.1.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jarmila Dudeková Luhyňa Košický
14.6.2021
4 SALE, s.r.o.
IČO: 45323224
oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany Dočasná ochrana Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
1.10.2021
4 SALE, s.r.o.
IČO: 45323224
oznámenie o zániku dočasnej ochrany Dočasná ochrana Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
30OdK/180/2019 30OdK/180/2019 S1354
4.11.2019
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Nad jazerom Košický
26OdK/47/2020 26OdK/47/2020 S1178
19.5.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Imrich Krupička Veľké Ozorovce Košický
31OdK/57/2017 31OdK/57/2017 -S895
13.9.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Sečovce Košický
31OdK / 57 / 2017 31OdK/57/2017 -S895
13.9.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Sečovce Košický
31OdK / 57 / 2017 31OdK/57/2017 -S895
13.9.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Roman Zajac Sečovce Košický
30OdK/69/2020 30OdK/69/2020 S1354
7.5.2020
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Nad jazerom Košický
23.3.2018
AV - REAL, s.r.o.
IČO: 45958432
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KONRES k.s. Košice Košický
30OdK/257/2019 30OdK/257/2019 S1354
16.9.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice Košický
30OdK/257/2019 30OdK/257/2019 S1354
21.8.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Juh Košický
18.1.2013
CORAX v.o.s.
IČO: 31649530
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
32K/24/2016 32K/24/2016 S1590
6.10.2016
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Advisors k.s. Slovinky Košický
26OdK/209/2019 26OdK/209/2019 S1354
12.6.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Malé Trakany Košický
19.10.2011
HaRT spol. s r.o. /resp.s.r.o./
IČO: 31648568
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Daniela Tarhajová Košice Košický
16.8.2011
HaRT spol. s r.o./resp.s.r.o./
IČO: 31648568
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniela Tarhajová Košice Košický
31OdK/520/2019 31OdK/520/2019 S1354
11.12.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Strážske Košický
32OdK/62/2021 32OdK/62/2021 S1354
23.7.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Košice-Juh Košický