Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.6.2020
SMART REAL SK, s. r. o.
IČO: 48004936
oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany Dočasná ochrana Veľké Orvište Trnavský
28OdK/176/2020 28OdK/176/2020 S1939
7.9.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Holíč Trnavský
23OdK/342/2022 23OdK/342/2022 S1939
9.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Dolný Štál Trnavský
36OdK/110/2022 36OdK/110/2022 S1663
14.6.2022
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko Veľký Meder Trnavský
36OdK/110/2022 36OdK/110/2022 S1663
14.6.2022
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko Veľký Meder Trnavský
36OdK/110/2022 36OdK/110/2022 S1663
14.6.2022
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko Veľký Meder Trnavský
36OdK/284/2020 36OdK/284/2020 S1939
27.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Galanta Trnavský
36OdK/297/2020 36OdK/297/2020 S1752
9.12.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dvorníky Trnavský
36OdK/297/2020 36OdK/297/2020 S1752
9.12.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dvorníky Trnavský
36OdK/297/2020 36OdK/297/2020 S1752
9.12.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Dvorníky Trnavský
25OdK/17/2020 25OdK/17/2020 S16
11.2.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Volár Horné Saliby Trnavský
36OdK/317/2022 36OdK/317/2022 S1663
30.3.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Trnava Trnavský
25OdK/377/2019 25OdK/377/2019 S16
20.1.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Volár Veľké Blahovo Trnavský
25OdK/377/2019 25OdK/377/2019 S16
4.3.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Volár Veľké Blahovo Trnavský
36OdK/293/2023 36OdK/293/2023 S1663
23.1.2024
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Košúty Trnavský
36K/16/2014 36K/16/2014 S1636
17.10.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LexCreditor k.s. Šamorín - Mliečno Trnavský
25OdK/34/2019 25OdK/34/2019 S1272
28.3.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Trnava Trnavský
25OdK/34/2019 25OdK/34/2019 S1272
28.3.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Trnava Trnavský
25OdK/34/2019 25OdK/34/2019 S1272
28.3.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Trnava Trnavský
36OdK/253/2020 36OdK/253/2020 S1939
31.8.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K/V Insolvency, k.s. Hrnčiarovce nad Parnou Trnavský