Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/6/2011 2K/6/2011 S1144
8.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Juraj Tatara Šenkvice Bratislavský
8.7.2011
Komunálne služby Komárno, š.p. v konkurze
00045691
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Igor Hudoba Komárno Nitriansky
2K/16/2009 2K/16/2009/S766
8.7.2011
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Stanislav Oravec Veľký Šariš Prešovský
8.7.2011
SELMANI, s.r.o., reštrukturalizácii
44003820
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Tichý Bardejov Prešovský
8.7.2011
GAAD Prešov, s.r.o.
36495191
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Tichý Prešov Prešovský
11.7.2011
Fyzická osoba Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Marián Novikmec Giraltovce Prešovský
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
KB Building, s.r.o.
36536016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
BHtel s.r.o.
35954205
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Igor Hudoba Bratislava Bratislavský
11.7.2011
STRATEG, s.r.o.
35704993
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ladislav Barát Palárikovo Nitriansky
4K/64/2002-954
12.7.2011
Fyzická osoba uznesenie o odvolaní správcu Vyrovnanie Krajský súd Košice
6K/24/2011 6K/24/2011 S1192
13.7.2011
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mária Veterníková Bratislava Bratislavský
32K/15/2010 S10
13.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra-Janíkovce Nitriansky
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
13.7.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Peter Kubik Váhovce Trnavský
13.7.2011
ETS Truck s. r. o.
44823584
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Monika Martonová Zálesie Bratislavský
1K25/2011-24 1K25/2011-24 S1530
13.7.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Rimavská Baňa Banskobystrický
1K25/2011-24 1K25/2011-24 S1530
13.7.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Naďa Lempochnerová Rimavská Baňa Banskobystrický
32K/15/2010 S10
13.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra- Janíkovce Nitriansky
13.7.2011
A.M.AXON spol. s r.o. v konkurze
31327184
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mária Veterníková Bratislava Bratislavský