Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/16/2009 2K/16/2009/S766
8.7.2011
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Fyzická osoba Prešovský
2K/6/2011 2K/6/2011 S1144
8.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Juraj Tatara Šenkvice Bratislavský
8.7.2011
Komunálne služby Komárno, š.p. v konkurze
IČO: 00045691
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Komárno Nitriansky
8.7.2011
GAAD Prešov, s.r.o.
IČO: 36495191
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Tichý Prešov Prešovský
8.7.2011
SELMANI, s.r.o., reštrukturalizácii
IČO: 44003820
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Tichý Bardejov Prešovský
11.7.2011
BHtel s.r.o.
IČO: 35954205
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Igor Hudoba Bratislava Bratislavský
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
IČO: 36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
IČO: 36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
KB Building, s.r.o.
IČO: 36536016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
Fyzická osoba Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Fyzická osoba Prešovský
11.7.2011
STRATEG, s.r.o.
IČO: 35704993
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ladislav Barát Palárikovo Nitriansky
4K/64/2002-954
12.7.2011
Fyzická osoba uznesenie o odvolaní správcu Vyrovnanie Krajský súd Košice
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
13.7.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
32K/15/2010 S10
13.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Nitriansky
32K/15/2010 S10
13.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Nitriansky
6K/24/2011 6K/24/2011 S1192
13.7.2011
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Fyzická osoba Bratislavský
13.7.2011
ALL Transport, s. r. o.
IČO: 44070535
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
13.7.2011
ETS Truck s. r. o.
IČO: 44823584
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Monika Martonová Zálesie Bratislavský
13.7.2011
A.M.AXON spol. s r.o. v konkurze
IČO: 31327184
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mária Veterníková Bratislava Bratislavský
13.7.2011
TIMEX, akciová spoločnosť
IČO: 00587036
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jozef Griščik Bratislava Bratislavský