Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2K/16/2009 2K/16/2009/S766
8.7.2011
Janka Pavlíková - SANDRA Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Stanislav Oravec Veľký Šariš Prešovský
8.7.2011
Komunálne služby Komárno, š.p. v konkurze
IČO: 00045691
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Komárno Nitriansky
8.7.2011
SELMANI, s.r.o., reštrukturalizácii
IČO: 44003820
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Tichý Bardejov Prešovský
8.7.2011
GAAD Prešov, s.r.o.
IČO: 36495191
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Tichý Prešov Prešovský
2K/6/2011 2K/6/2011 S1144
8.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Juraj Tatara Šenkvice Bratislavský
11.7.2011
BHtel s.r.o.
IČO: 35954205
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Igor Hudoba Bratislava Bratislavský
11.7.2011
STRATEG, s.r.o.
IČO: 35704993
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ladislav Barát Palárikovo Nitriansky
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
IČO: 36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
Casta Invest Slovakia s.r.o.
IČO: 36555649
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
KB Building, s.r.o.
IČO: 36536016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra Nitriansky
11.7.2011
Fyzická osoba Predaj majtetku - správca Predaj majetku - správca Fyzická osoba Prešovský
4K/64/2002-954
12.7.2011
Fyzická osoba uznesenie o odvolaní správcu Vyrovnanie Krajský súd Košice
13.7.2011
HORIZONT SLOVAKIA a.s., Kováčska 63, Košice
IČO: 31731368
iné Vyrovnanie Krajský súd Košice
25K 2/2011 25K 2/2011 S 1223
13.7.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Fyzická osoba Trnavský
32K/15/2010 S10
13.7.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Fyzická osoba Nitriansky
13.7.2011
ALL Transport, s. r. o.
IČO: 44070535
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
1K25/2011-24 1K25/2011-24 S1530
13.7.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Fyzická osoba Banskobystrický
1K25/2011-24 1K25/2011-24 S1530
13.7.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Fyzická osoba Banskobystrický
13.7.2011
T.M.W. s.r.o.
IČO: 31647456
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Fyzická osoba Martin Žilinský
13.7.2011
TIMEX, akciová spoločnosť
IČO: 00587036
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jozef Griščik Bratislava Bratislavský