Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.10.2020
Florinix s.r.o. " v likvidácii"
36005975
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
4OdK/905/2019 4OdK/905/2019 S1930
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LP Recovery, k.s. Tisovec Banskobystrický
5OdK/1087/2019 5OdK/1087/2019 S1878
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Fiľakovo Banskobystrický
5OdK/364/2020 5OdK/364/2020 S1878
19.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Hronská Dúbrava Banskobystrický
5OdK/23/2018 5OdK/23/2018 S1752
19.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. Širákov Banskobystrický
4OdK/194/2018 4OdK/194/2018 S1731
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Hliník nad Hronom Banskobystrický
3OdK/221/2018 3OdK/221/2018 S1731
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Hriňová Banskobystrický
5OdK/367/2020 5OdK/367/2020 S1577
19.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Revúca Banskobystrický
2OdK/1178/2019 2OdK/1178/2019 S1433
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Záhorce Banskobystrický
2OdK/422/2020 2OdK/422/2020/S1189
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Poltár Banskobystrický
2OdK/422/2020 2OdK/422/2020/S1189
19.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Poltár Banskobystrický
5OdK/548/2019 5OdK/548/2019 S1699
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUSTICIA Recovery, k.s. Budča Banskobystrický
2OdK/422/2020 2OdK/422/2020
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Poltár Banskobystrický
4OdK/1124/2019 4OdK/1124/2019 S1171
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Peter Medveď Zvolen Banskobystrický
5OdK/362/2020 5OdK/362/2020 S1925
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Martina Klačanová Čierny Balog Banskobystrický
5OdK/205/2020 5OdK/205/2020 S514
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ján Čipka Hajnáčka Banskobystrický
2OdK/423/2020 2OdK/423/2020 S1577
19.10.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Jelšava Banskobystrický
2OdK/423/2020 2OdK/423/2020 S1577
19.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Jelšava Banskobystrický
2OdK/423/2020 2OdK/423/2020 S1577
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Jelšava Banskobystrický
4OdK/41/2018 4OdK/41/2018 S1731
19.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický