Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1K 17/2011 1K 17/2011 S1318
15.11.2011
Fyzická osoba Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Martina Šufliaska Želovce Banskobystrický
1K20/2007 1K20/2007 S 514
15.11.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ján Čipka Tomášovce Banskobystrický
2K29/2011 2K29/2011S1131
15.11.2011
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PSD,k.s Rimavská Sobota Banskobystrický
1K 49/2011 1K 49/2011 S 1334
15.11.2011
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ľubica Flíderová Krupina Banskobystrický
15.11.2011
P.W.I., a.s.
36034681
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Krupina Banskobystrický
15.11.2011
ALL Transport, s. r. o.
44070535
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
15.11.2011
PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v konkurze“
36030023
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
15.11.2011
PLASTLINE NOVA, s.r.o. „v konkurze“
36030023
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
14.11.2011
Hannah shoes, s.r.o. "v likvidácii"
36844365
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Brusno Banskobystrický
2K/41/2010
14.11.2011
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Závadka nad Hronom Banskobystrický
1K/34/2009
14.11.2011
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Poltár Banskobystrický
14.11.2011
OPALISKO, s.r.o."v reštrukturalizácii"
36011053
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.11.2011
MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
36417351
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.11.2011
Bystrá invest, s.r.o. "v likvidácii"
44482060
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Bystrá Banskobystrický
14.11.2011
ViS, s.r.o.
31626777
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Modrý Kameň Banskobystrický
14.11.2011
KOVOHRON, výrobné družstvo, Zvolen
31581196
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen 1 Banskobystrický
1K/56/2011
11.11.2011
Július Abrahám Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen 1 Banskobystrický
1K/59/2011
11.11.2011
Ivan Spišiak Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen 1 Banskobystrický
11.11.2011
STAPRON s.r.o.
43933131
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Brezno Banskobystrický
1K/35/2011
11.11.2011
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický