Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.10.2020
KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze"
35800470
rozvrhové uznesenie Vyrovnanie Krajský súd v Banskej Bystrici Hodruša-Hámre Banskobystrický
26.10.2020
A-Z LOKOMAT, s.r.o.
31617034
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
26.10.2020
A-Z LOKOMAT, s.r.o.
31617034
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
2OdK/454/2020
23.10.2020
Marek Šramko Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lieskovec Banskobystrický
2OdK/453/2020
23.10.2020
Miroslav Adamovič Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Slovenská Ľupča Banskobystrický
2OdK/452/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/451/2020
23.10.2020
Ľubomír Oračko Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Želovce Banskobystrický
2OdK/450/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Fiľakovo Banskobystrický
2OdK/449/2020
23.10.2020
Ľubomír Jarota Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
2OdK/448/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Veľký Krtíš Banskobystrický
2OdK/447/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Hriňová Banskobystrický
2OdK/446/2020
23.10.2020
Lucia Fafráková Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Tornaľa Banskobystrický
2OdK/441/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Seľany Banskobystrický
2OdK/409/2019 2OdK/409/2019 S1545
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Dana Žlnková Sliač Banskobystrický
23.10.2020
kastell, s.r.o.
36649945
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Lučenec Banskobystrický
5OdK/11/2020 5OdK/11/2020 S1868
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Senné Banskobystrický
4OdK/147/2020 4OdK/147/2020 S1868
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Rimavská Sobota Banskobystrický
3OdK/321/2017 3OdK/321/2017 S1878
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Nemecká Banskobystrický
3OdK/321/2017 3OdK/321/2017 S1878
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Recovery group, k. s. Nemecká Banskobystrický
2OdK/677/2019 2OdK/667/2019 S515
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Pavel Vrška Banská Štiavnica Banskobystrický