Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26K/47/2011
16.9.2011
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
16.9.2011
V.M.-Wood,s.r.o.
36516856
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Michal Jakubek Liptovská Teplička Prešovský
16.9.2011
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, 946 33 Modrany
00193178
iné Vyrovnanie Krajský súd Bratislava
16.9.2011
GEMERSKÉ TLAČIARNE, spol. s r.o., "v konkurze", Školská 36, Rimavská Sobota
31558071
upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu Vyrovnanie Krajský súd Banská Bystrica
16.9.2011
Martesa, spol. s r.o.
31614507
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Otília Prachařová Dolné Kočkovce Trenčianský
16.9.2011
Martesa, spol. s r.o.
31614507
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Otília Prachařová Dolné Kočkovce Trenčianský
16.9.2011
SIDY, spol. s r.o., Spišská Nová Ves v likvidácii
31659411
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
16.9.2011
X-COMPUTERS, s.r.o.
36584169
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Nataša Kučerová Košice Košický
16.9.2011
Leverage Systems s.r.o.
31343589
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický
2K/19/2009 2K/19/2009 - S1498
16.9.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martin Kirňak Huncovce Prešovský
16.9.2011
MISTAV, spol. s r. o. v konkurze
31378501
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Kontšeková Bratislava Bratislavský
16.9.2011
AMROP HEVER Slovakia, s.r.o.
31400728
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Martina Mrázová Bratislava Bratislavský
16.9.2011
MOS, s.r.o.
36053856
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
16.9.2011
NOVUM P.R.O., spol. s r.o. v likvidácii
35846755
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.9.2011
MEANDER THERMAL, s.r.o.
36388572
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
3K/99/2010 3K/99/2010 S1499
16.9.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jaroslav Nižňanský Bratislava Bratislavský
32K/38/2009 32K/38/2009 S477
16.9.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Erik Solár Šarovce Nitriansky
25K/18/2011 25K/18/2011 S1359
16.9.2011
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SKP, k.s. Trstín Trnavský
3K/2/2011
16.9.2011
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Dolný Kubín Žilinský
26K/10/2010 26K/10/2010S996
16.9.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Nataša Kučerová Košická Belá Košický