Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5.9.2011
RI OKNA SK s.r.o.
36788783
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Aneta Rimaszombati Nitra Nitriansky
5.9.2011
AUDEO s.r.o.
36692646
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 1 Bratislavský
5.9.2011
BF DESIGN, s. r. o.
31729631
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Stanislav Oravec Prešov Prešovský
5.9.2011
BF DESIGN, s. r. o.
31729631
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Stanislav Oravec Prešov Prešovský
1K 17/2011 1K 17/2011 S1318
5.9.2011
Fyzická osoba Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Šufliarska Želovce Banskobystrický
5.9.2011
DRIDO, s. r. o.
35950480
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ľubomíra Beňová Nitra Nitriansky
5.9.2011
ROSH, spol. s r.o.
36373184
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2111205995 38K/3/2011 S 1272
5.9.2011
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Renata Petrová Trstice Trnavský
32K/15/2010 S10
5.9.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Barát Nitra - Janíkovce Nitriansky
5.9.2011
K.M.I, a.s.
36019143
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martin Jacko Suchohrad Bratislavský
5.9.2011
CAKOV-MAKARA, s.r.o. v likvidácii
36722308
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Peter Podolský Bratislava Bratislavský
5.9.2011
X line, s.r.o.
31391214
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský
5.9.2011
VUIS NOVA, spol. s r.o.
35744251
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Eva Vodová Bratislava Bratislavský
5.9.2011
PLASTLINE NOVA, s.r.o.," v konkurze"
36030023
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prva arbitrážna k.s. Veľký Krtíš Banskobystrický
5.9.2011
Aiportforum, s.r.o.
43859038
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.9.2011
AV 1, s.r.o.
43859186
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.9.2011
DADATRANS s.r.o.
36375390
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Barát Tvrdošovce Nitriansky
5.9.2011
Autotransporti Saetti Claudio SK, s.r.o.
36353957
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
5.9.2011
P.S.ELMONT - stav, s.r.o.
36034975
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Alena Turčanová Banská Bystrica Banskobystrický
5.9.2011
P.S.ELMONT - stav, s.r.o.
36034975
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Alena Turčanová Banská Bystrica Banskobystrický