Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4.8.2011
FORTE,s.r.o.
31576681
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Miho Žilina Žilinský
4.8.2011
RI OKNA SK s.r.o.
36788783
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Aneta Rimaszombati Nitra Nitriansky
4.8.2011
ORAVA - MODE, s.r.o. "v likvidácii"
36713945
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Lokca 141 Žilinský
4.8.2011
SSIM-OC, a.s.
36437921
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Kadura Žilina Žilinský
4.8.2011
MY STORIES, s.r.o.
35961694
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Peter Zemko Bratislava Bratislavský
4.8.2011
GAAD Prešov, s.r.o.
36495191
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Tichý Prešov Prešovský
4.8.2011
MEANDER PARK, s.r.o. "v konkurze"
36417351
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
4.8.2011
P.W.I., a.s.
36034681
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Zuzana Šimová Krupina Banskobystrický
4.8.2011
P.W.I., a.s.
36034681
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Zuzana Šimová Krupina Banskobystrický
4.8.2011
Gola Textil Slovensko, s.r.o. v konkurze
36457434
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Róbert Rovňák Brezovica nad Torysou Prešovský
4.8.2011
AGRO BB, s.r.o.
31645445
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Veronika Škodová Banská Bystrica Banskobystrický
4.8.2011
Karrer Industrie s.r.o. v konkurze
35818417
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Barbora Hudeková Bratislava Bratislavský
4.8.2011
VVED, s.r.o. v konkurze
31637647
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Domaniža Trenčianský
4.8.2011
City hotel management, s.r.o. "v konkurze"
36633321
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Tomáš Kohút Žiar nad Hronom Banskobystrický
4.8.2011
TOP WOOD, s.r.o.
36470911
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Milan Sivý Stročín Prešovský
4.8.2011
Roľnícke družstvo SNP, Banská Bystrica "v konkurze"
00189201
upovedomenie úpadcu a konkurzných veriteľov o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu Vyrovnanie Krajský súd Banská Bystrica
4.8.2011
WEXIMa.s. v konkurze
36212849
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Erika Šimová Rožňava Košický
4.8.2011
P.S.ELMONT - stav, s.r.o.
36034975
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Alena Turčanová Banská Bystrica Banskobystrický
4.8.2011
P.S.ELMONT - stav, s.r.o.
36034975
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Alena Turčanová Banská Bystrica Banskobystrický
3K 6/2011 3K 6/2011 S 1184
3.8.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Straka Žilina Žilinský