Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/582/2020
15.1.2021
Pavol Botoš Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
4OdK/571/2020
15.1.2021
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
15.1.2021
MELISSAMO, s.r.o.
43798454
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica 1 Banskobystrický
15.1.2021
MAŠA International s.r.o.
35723092
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
15.1.2021
FLY INTERNATIONAL s.r.o.
45856737
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
15.1.2021
LASER media, s. r. o.
44836759
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4K/15/2020
15.1.2021
Ján Galbavý Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Ružinov Bratislavský
15.1.2021
Arette s.r.o.
47250003
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Petržalka Bratislavský
15.1.2021
FACTCOOL RACING, s.r.o.
48317314
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Rača Bratislavský
15.1.2021
Servis 4U, s.r.o.
36718904
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.1.2021
Ground Transportation Logistics Management s. r. o.
47452951
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.1.2021
KALDERA GRUP s.r.o
36578355
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.1.2021
CAROLINE DEVELOPMENT s. r. o.
45242003
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - Rača Bratislavský
15.1.2021
SCW, s.r.o.
36722502
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26K/33/2016 26K/33/2016 S1275
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Iveta Beslerová Domaňovce Prešovský
31OdK/314/2020 31OdK/314/2020 S1339
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Valaliky Košický
15.1.2021
MARNETT s.r.o.
44853301
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Juh Košický
26OdK/311/2020 26OdK/311/2020 S791
15.1.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová Žbince Košický
30OdK/249/2020 30OdK/249/2020 S1361
15.1.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Roháč Košice-Sever Košický
26OdK/384/2020 26OdK/384/2020 S1767
15.1.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Správcovská a poradenská, k. s. Peder Košický