Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9OdK/7/2021
21.4.2021
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Sobrance Košický
21.4.2021
Špička - TOP, s.r.o. Košice
31658792
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
6K/2/2017
21.4.2021
Robert Šucha Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.4.2021
UTS s. r. o.
50135228
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
21.4.2021
Adina Card, s. r. o.
45352437
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.4.2021
OLDIES, s.r.o.
36729337
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.4.2021
SWOF s.r.o.
44287135
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
21.4.2021
Kassor International, s.r.o.
50193287
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
21.4.2021
PIEROT SK s.r.o.
35773448
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
21.4.2021
SHARKAM V.I.P. CATERING, s. r. o. „v likvidácií“
44466200
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.4.2021
Reklamné Predmety, s. r. o. v likvidácii
48138495
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Ružinov Bratislavský
32OdK/597/2019 32OdK/597/2019 S1836
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Bracovce Košický
21.4.2021
VITALENA s.r.o.
36606481
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Peter Žoldoš Košice Košický
30OdK/256/2020 30OdK/256/2020 S1836
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Michalovce Košický
26OdK/130/2020 26OdK/130/2020 S1836
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Košice-Staré Mesto Košický
26OdK/629/2019 26OdK/629/2019 S1836
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Michalovce Košický
31OdK/568/2019 31OdK/568/2019 S1836
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu P/J/L k.s. Košice - Krásna Košický
30OdK/92/2019 30OdK/92/2019 S1561
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický
32OdK/41/2021 32OdK/41/2021 S1561
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Čierna nad Tisou Košický
30OdK/65/2021 30OdK/65/2021 S1896
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Sabadoš LL.M. Viničky Košický