Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
27OdK/299/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Modra Bratislavský
23.10.2020
Best MORNING s.r.o.
51284065
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Vrakuňa Bratislavský
27OdK/298/2020
23.10.2020
Radoslav Vadrna Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
32OdK/246/2019 32OdK/246/2019 S1868
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Košice-Juh Košický
31OdK/104/2020 31OdK/104/2020 S1868
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s. Michaľany Košický
31OdK/269/2020 31OdK/269/2020 S1424
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Viliam Lafko Veľká Ida Košický
32OdK/452/2019 32OdK/452/2019 S1155
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. Košice - Nad Jazerom Košický
32OdK/452/2019 32OdK/452/2019 S1155
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD. Košice - Nad Jazerom Košický
23.10.2020
PLYNMONT - KOMP, s.r.o.
31711561
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Igor Varga Strážske Košický
26OdK/297/2020 26OdK/297/2020 S1354
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Spišská Nová Ves Košický
26OdK/297/2020 26OdK/297/2020 S1354
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Koľveková Spišská Nová Ves Košický
32OdK/273/2020 32OdK/273/2020
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Vaško Svätá Mária Košický
32OdK/302/2020 32OdK/302/2020 S1177
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Spišské Tomášovce Košický
32OdK/302/2020 32OdK/302/2020 S1177
23.10.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jana Kollárová Spišské Tomášovce Košický
26OdK/263/2020 26OdK/263/2020 S1991
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Peter Bartoš Veľký Horeš Košický
31OdK/207/2020 31OdK/207/2020 S971
23.10.2020
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Miroslav Vereb Košice-Juh Košický
31OdK/283/2020 31OdK/283/2020 S1997
23.10.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Radoslav Demeter Košice-Západ Košický
26OdK/259/2020 26OdK/259/2020 S1185
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Soňa Géciová Košice-Západ Košický
30OdK/252/2020 30OdK/252/2020 S1951
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Róbert Marcinčo Košice-Staré Mesto Košický
30OdK/252/2020 30OdK/252/2020 S1951
23.10.2020
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Róbert Marcinčo Košice-Staré Mesto Košický