Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30OdK/65/2021 30OdK/65/2021 S1896
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Sabadoš LL.M. Viničky Košický
31OdK/196/2020 31OdK/196/2020 S1936
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Bc. Filip Balla Kráľovský Chlmec Košický
30OdK/25/2021 30OdK/25/2021, S1474
21.4.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Jozef Litvák, CSc. Košice - Luník lX Košický
31OdK/328/2020 31OdK/328/2020 S1339
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Košice - Juh Košický
32OdK/24/2021 32OdK/24/2021 S1653
21.4.2021
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Lukáč Michalovce Košický
21.4.2021
EKOENERGETIKA s.r.o. Košice
36172430
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Profesionálna správcovská kancelária, k.s. Košice Košický
30OdK/27/2021 30OdK/27/2021 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Košice-Nad jazerom Košický
30OdK/27/2021 30OdK/27/2021 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Košice-Nad jazerom Košický
32OdK/374/2020 32OdK/374/2020 S1730
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Strážske Košický
32OdK/374/2020 32OdK/374/2020 S1730
21.4.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Viera Baulovičová Bodová Strážske Košický
31OdK/347/2020 31OdK/347/2020 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Bánovce nad Ondavou Košický
31OdK/347/2020 31OdK/347/2020 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Bánovce nad Ondavou Košický
31OdK/313/2020 31OdK/313/2020 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Spišská Nová Ves Košický
31OdK/313/2020 31OdK/313/2020 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Spišská Nová Ves Košický
26OdK/611/2019 26OdK/611/2019 S1935
21.4.2021
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Tomáš Baulovič Markušovce Košický
31OdK/379/2020 31OdK/379/2020 S1339
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Kristián Sušina PhD. Slovinky Košický
26OdK/265/2020 26OdK/265/2020 S1827
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Hričindová Trebišov Košický
32OdK/340/2020 32OdK/340/2020 S1827
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Hričindová Veľké Kapušany Košický
30OdK/292/2020 30OdK/292/2020 S1827
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Hričindová Michalovce Košický
32OdK/389/2020 32OdK/389/2020 S1827
21.4.2021
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Hričindová Sobrance Košický